อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

เลขไหนหนุนอาชีพการงาน เคล็ดลับพลังเลขตอน2(จบ)

สัปดาห์นี้ไปดูความหมายของตัวเลขกันต่อ นำเสนอเลข 4-0เมื่อถูกจับคู่กัน จะส่งผลต่อความรู้สึก-บุคลิกลักษณะ-อุปนิสัย รวมถึงเหมาะสมกับอาชีพใด อังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.


สำหรับในคอลัมน์นี้ อาจารย์จะนำเสนอเรื่องราวของเคล็ดลับพลังเลข ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ที่กล่าวถึงเลข 1-3 และในสัปดาห์นี้จะขอนำเสนอถึงเลข 4-0 ทั้งความหมายของตัวเลขเดี่ยวๆ และในความหมายเมื่อตัวเลขจับคู่กัน ซึ่งจะส่งผลต่อความรู้สึกและต่อบุคลิกลักษณะอุปนิสัย รวมถึงความเหมาะสมในด้านอาชีพการงาน ให้คุณผู้อ่านได้รับรู้และทำความเข้าใจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เนื้อหามีดังต่อไปนี้
----------------------------------------

ความหมายโดยทั่วไปของเลข 4 มีความหมายว่า การติดต่อสื่อสาร การค้าขาย เชาว์ปัญญา ไหวพริบปฏิภาณ การศึกษา และเมื่อเลข 4 จับคู่กับตัวเลขต่างๆ จะมีผลอย่างไรเลข 4 คู่กับเลข 1 มีความหมายว่า พูดเก่ง ประสานงานดี มากประสบการณ์ ถนัดด้านสื่อสาร เหมาะกับงานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ นักการตลาด ครู ตัวแทนนายหน้าฯ จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร

เลข 4 คู่กับเลข 2 มีความหมายว่า รอบตัวมีความเปลี่ยนแปลงบ่อย ชอบพูดคุย มีน้ำใจดี รักพวกพ้อง เหมาะกับธุรกิจหอพัก ห้องเช่า ร้านทำผม ร้านกาแฟ

เลข 4 คู่กับเลข 3 มีความหมายว่า พูดตรง ขยันมุ่งมั่น ชอบหยิบจับงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน หมุนเงินเก่ง เหมาะกับการทำงานตามออเดอร์ หรือมีรูปแบบนำเสนอให้ลูกค้าเลือก สัตวแพทย์

เลข 4 คู่กับเลข 4 มีความหมายว่า เป็นคนฉลาดในการทำมาหากิน หาเงินเก่ง มีช่องทางรายได้มาก เหมาะกับอาชีพนายหน้าฯ ตัวแทนบัตรเครดิต ค้าทองคำ ฯลฯ

เลข 4 คู่กับเลข 5 มีความหมายว่า ชอบอ่าน ชอบเรียนรู้ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เหมาะกับงานด้านวิชาการ วิทยากร ฝ่ายจัดซื้อ ฯลฯ

เลข 4 คู่กับเลข 6 มีความหมายว่า ปรับตัวเก่ง ได้รับผลประโยชน์จากการประสานงาน เหมาะกับงานด้านการฑูต ตัวแทนนายหน้า ล็อบบี้ยิสต์ ฯลฯ

เลข 4 คู่กับเลข 7 มีความหมายว่า มีความมานะอดทน ชอบงานระยะยาว ชอบการค้าแบบขายส่ง งานครบวงจร เหมาะกับการเป็นนายหน้าขายที่ดิน รับเหมาก่อสร้าง ตัวแทนประกันฯ ขายส่ง ฯลฯ

เลข 4 คู่กับเลข 8 มีความหมายว่า พูดคุยเก่ง มีรูปแบบการนำเสนอที่ดี โน้มน้าวจิตใจคนได้ เหมาะกับงานพิธีกร เอ็มซี พริตตรี้ งานที่ต้องอยู่บนเวที ธุรกิจขายตรง งานขายที่ต้องชี้แจงรายละเอียดสินค้า ฯลฯ

เลข 4 คู่กับเลข 9 มีความหมายว่า รอบรู้ในเรื่องภาษา ชอบในทางศาสนา สวดมนต์ภาวนา เหมาะสำหรับงานสอนภาษา งานมัคคุเทศก์ งานด้านศาสนา นักโหราศาสตร์ ฯลฯ

เลข 4 คู่กับเลข 0 มีความหมายว่า สนใจเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ เก่งในทางจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ เหมาะสำหรับงานด้านโหราศาสตร์ โค้ชชีวิต นักจิตวิทยา ฯลฯ
----------------------------------------

ความหมายโดยทั่วไปของเลข 5 มีความหมายว่า ระเบียบแบบแผน กฎเกณฑ์ข้อบังคับทางสังคม จริยธรรม และเมื่อเลข 5 จับคู่กับตัวเลขต่างๆ จะมีผลอย่างไรเลข 5 คู่กับเลข 1 มีความหมายว่า เอาอกเอาใจเก่ง ได้รับการสนับสนุน มีผู้อุปถัมภ์รายการ คบหาคนต่างวัย มีระเบียบ เหมาะกับการเข้ารับราชการ ทำงานใกล้ชิดเจ้านาย ร่วมงานกับคนต่างเพศหรือต่างวัย

เลข 5 คู่กับเลข 2 มีความหมายว่า มีความหนักแน่น รักครอบครัว แต่ก็ชอบถกเถียง เป็นชายจะให้เกียรติสตรี เหมาะกับอุตสาหกรรมในครอบครัว งานที่สืบทอด กิจการภายในบ้าน

เลข 5 คู่กับเลข 3 มีความหมายว่า มีความคิดสร้างสรรค์ดี ไม่ชอบกฎเกณฑ์ ชอบคนต่างชาติต่างภาษา เหมาะกับงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ งานประดิษฐ์ ธุรกิจท่องเที่ยว

เลข 5 คู่กับเลข 4 มีความหมายว่า ชอบอ่าน ชอบเรียนรู้ แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เหมาะกับงานด้านวิชาการ วิทยากร ฝ่ายจัดซื้อ ฯลฯ

เลข 5 คู่กับเลข 5 มีความหมายว่า กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม เรื่องจุกจิกที่รอการแก้ไข เหมาะกับงานด้านที่ปรึกษา งานวิชาการ กรรมาธิการ งานตรวจสอบ ฝ่ายบุคคล

เลข 5 คู่กับเลข 6 มีความหมายว่า การใช้จ่ายอย่างมีแบบแผน มีความรอบครอบ เหมาะกับผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือคุณแม่บ้านที่ต้องบริหารจัดการรายจ่ายภายในครอบครัว และเลขคู่นี้ทำให้เป็นคนเก็บเงินเก่ง

เลข 5 คู่กับเลข 7 มีความหมายว่า รอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ชอบปฏิบัติธรรม เป็นนักสะสม เหมาะสำหรับงานด้านศาสนา ค้าขายวัตถุโบราณ พระเครี่อง งานศิลปะ และรวมไปถึงสินค้ามือสอง ฯลฯ

เลข 5 คู่กับเลข 8 มีความหมายว่า การขอความช่วยเหลือ ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ เหมาะสำหรับการติดต่อสถาบันการเงิน ติดต่องานราชการ การขอทุนการศึกษา ฯลฯ

เลข 5 คู่กับเลข 9 มีความหมายว่า ความรู้รอบตัว ตำแหน่งที่ปรึกษา เชี่ยวชาญทางด้านพิธีกรรม เหมาะกับผู้ที่เป็นเจ้าพิธี ทำงานด้านศาสนา งานด้านวิชาการ ผู้วางหลักสูตรการเรียนการสอน ตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้รับเหมาฯ

เลข 5 คู่กับเลข 0 มีความหมายว่า ความสามารถในการเปลี่ยนความคิดของผู้คน การเปลี่ยนแปลงกฎกติกา เหมาะกับโปรแกรมเมอร์ ผู้มีความเชี่ยวชาญทางโครงสร้าง ผู้แก้ไขกฎระเบียบ ผู้ตรวจสอบ นักจิตวิทยา นักการตลาด ฯลฯ
----------------------------------------

ความหมายโดยทั่วไปของเลข 6 มีความหมายว่า ความอยากได้ใคร่มี ได้แก่ ความรัก เงินทอง ของสวยงาม งานศิลปะ และเมื่อเลข 6 จับคู่กับตัวเลขต่างๆจะมีผลอย่างไรเลข 6 คู่กับเลข 1 มีความหมายว่า มีความโดดเด่นเฉิดฉาย หรูหรา สวยงาม เป็นที่นิยมกว้างขวาง เหมาะกับงานด้านแฟชั่น นางาม นักร้องนักแสดง ธุรกิจการเงิน จำหน่ายสินค้าฟุ่มเฟือย

เลข 6 คู่กับเลข 2 มีความหมายว่า สนุกสนานร่าเริง มีอารมณ์ศิลปิน นึกอยากจะทำอะไรก็ทำ มีเสน่ห์แรง เหมาะกับอาชีพนักร้องนักแสดง รวมไปถึงศิลปินในทุกสาขา และจำหน่ายสินค้าแฟชั่น ของฟุ่มเฟือย

เลข 6 คู่กับเลข 3 มีความหมายว่า ชอบประสานงาน ชอบทำงานร่วมกับคนหลายฝ่าย สุขภาพดี ดูแลตัวเองดี เหมาะกับงานประเภทรับเหมา ออแกไนซ์ บริหารจัดการพื้นที่ จัดอีเวนต์

เลข 6 คู่กับเลข 4 มีความหมายว่า ปรับตัวเก่ง ได้รับผลประโยชน์จากการประสานงาน เหมาะกับงานด้านการฑูต ตัวแทนนายหน้า ล็อบบี้ยิสต์ ฯลฯ

เลข 6 คู่กับเลข 5 มีความหมายว่า การใช้จ่ายอย่างมีแบบแผน มีความรอบครอบ เหมาะกับผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือคุณแม่บ้านที่ต้องบริหารจัดการรายจ่ายภายในครอบครัว และเลขคู่นี้ทำให้เป็นคนเก็บเงินเก่ง

เลข 6 คู่กับเลข 6 มีความหมายว่า เก่งในทางแสวงหารายได้ แต่การใช้จ่ายมักไม่มีแบบแผน จึงเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ เหมาะกับผู้ที่หยิบจับงานหลายอย่าง งานขายหน้าร้าน ออกบูทแสดงสินค้า ฯลฯ

เลข 6 คู่กับเลข 7 มีความหมายว่า การใช้จ่ายด้วยความมัธยัสถ์ โครงการใหญ่ ธุรกิจอสังหาฯ เหมาะกับงานด้านตกแต่งภายใน ปรับปรุงบ้าน อาคารเก่า จัดสวน งานโครงการใหญ่ หรือประกอบธุรกิจอสังหาฯ บ้าน อาคาร ที่ดิน ฯลฯ

เลข 6 คู่กับเลข 8 มีความหมายว่า เงินดีมีเข้ามามาก แต่ก็ไหลออกมากเช่นกัน ซื้อถูกขายแพง เหมาะกับการค้าขายสินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าแฟชั่น สินค้านำเข้า สินค้าที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ฯลฯ

เลข 6 คู่กับเลข 9 มีความหมายว่า ได้รับผลประโยชน์จากแดนไกล ความสามารถในทางศิลปะ เหมาะกับผู้ที่ทำงานด้านออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ จำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ งานด้านศาสนา

เลข 6 คู่กับเลข 0 มีความหมายว่า รายได้ที่ไม่มีที่มาชัดเจน การใช้เงินล่วงหน้า งานฝีมือ ผลิตงานตามออเดอร์ เหมาะกับผู้ผลิตสินค้าแฮนด์เมด ทำงานประดิษฐ์ งานผ้า และการปล่อยเงินกู้นอกระบบ ฯลฯ
----------------------------------------

ความหมายโดยทั่วไปของเลข มีความหมายว่า การปกครอง ควบคุมคนหมู่มาก ความจริงจัง ความรับผิดชอบ ความวิตกกังวลใจ และเมื่อเลข 7 จับคู่กับตัวเลขต่างๆ จะมีผลอย่างไรเลข 7 คู่กับเลข 1 มีความหมายว่า มีความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง มาเร็วไปเร็ว กอบโกยในช่วงเวลาหนึ่ง เหมาะกับงานด้านแฟชั่น งานทัวร์ รีสอร์ต ท่องเที่ยว สินค้าตามฤดูกาล

เลข 7 คู่กับเลข 2 มีความหมายว่า ไม่หยุดนิ่ง ชอบการขยายงาน ขยายสาขา ติดต่องานทางไกล ไม่ชอบการผูกมัด เหมาะกับธุรกิจขายตรงธุรกิจเครือข่าย การค้าต่างประเทศ งานที่ต้องเดินทางไกล ให้บริการคนต่างชาติ

เลข 7 คู่กับเลข 3 มีความหมายว่า แก้ปัญหาเก่ง ฝ่าฟันอุปสรรคอย่างไม่หวั่นเกรง ชอบการต่อสู้แข่งขัน เหมาะกับงานที่ต้องการความเร่งรีบ แข่งกับเวลา งานที่ต้องอาศัยการตัดสินใจ เช่น แพทย์ กัปตัน ฯลฯ

เลข 7 คู่กับเลข 4 มีความหมายว่า มีความมานะอดทน ชอบงานระยะยาว ชอบการค้าแบบขายส่ง งานครบวงจร เหมาะกับการเป็นนายหน้าขายที่ดิน รับเหมาก่อสร้าง ตัวแทนประกันฯ ขายส่ง ฯลฯ

เลข 7 คู่กับเลข 5 มีความหมายว่า รอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ชอบปฏิบัติธรรม เป็นนักสะสม เหมาะสำหรับงานด้านศาสนา ค้าขายวัตถุโบราณ พระเครี่อง งานศิลปะ และรวมไปถึงสินค้ามือสอง ฯลฯ

เลข 7 คู่กับเลข 6 มีความหมายว่า การใช้จ่ายด้วยความมัธยัสถ์ โครงการใหญ่ ธุรกิจอสังหาฯ เหมาะกับงานด้านตกแต่งภายใน ปรับปรุงบ้าน อาคารเก่า จัดสวน งานโครงการใหญ่ หรือประกอบธุรกิจอสังหาฯ บ้าน อาคาร ที่ดิน ฯลฯ

เลข 7 คู่กับเลข 7 มีความหมายว่า มีความรับผิดชอบสูง มีแรงกดดัน ฟันฝ่าอุปสรรค เก่งในทางแก้ปัญหา เหมาะกับผู้บริหาร งานด้านการปกครอง ผู้ที่ต้องบริหารคนหมู่มาก จัดการปัญหาแรงงาน ฯลฯ

เลข 7 คู่กับเลข 8 มีความหมายว่า เกี่ยวข้องกับมวลชน เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล สถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน เหมาะกับงานติดต่อราชการฯ งานการเมือง กิจการที่ต้องพึ่งพาผู้มีอิทธิพล หรือจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ฯลฯ

เลข 7 คู่กับเลข 9 มีความหมายว่า งานหนักเป็นช่วงๆ งานที่ต้องเร่งแก้ปัญหา ใจจดใจจ่อ ใช้สมาธิในการทำงาน เหมาะกับงานสอนในลักษณะครูพิเศษ เปิดสอนกวดวิชา แพทย์พยาบาลห้องฉุกเฉิน งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

เลข 7 คู่กับเลข 0 มีความหมายว่า มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ปิดบังความรู้สึก รักความอิสระ เหมาะกับผู้ที่เดินทางไปทำงานแดนไกล อาชีพอิสระ งานฟรีแลนซ์ งานอีเวนต์ ออกบูทแสดงสินค้า ฯลฯ
----------------------------------------

ความหมายโดยทั่วไปของเลข 8 มีความหมายว่า ความลุ่มหลง กล้าได้กล้าเสีย ใจใหญ่ใจป้ำ โชคแบบฟลุ๊กๆ และเมื่อเลข 8 จับคู่กับตัวเลขต่างๆ จะมีผลอย่างไรเลข 8 คู่กับเลข 1 มีความหมายว่า อยู่ไม่ติดที่ ไม่ชอบความจำเจ ชอบการเดินทาง รักการต่อสู้ ชอบทำงานใหญ่ เหมาะกับงานด้านค้าขายต่างถิ่น ขนส่ง นำเข้า-ส่งออก การแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด

เลข 8 คู่กับเลข 2 มีความหมายว่า ความสามารถในเชิงจินตนาการ ใช้ชีวิตในช่วงกลางคืน การหลบเลี่ยงการตรวจสอบ เหมาะกับงานด้านการประพันธ์ ธุรกิจบันเทิง เปิดผับบาร์ สปา นวดแผนโบราณ ปล่อยเงินกู้ เก็บกินค่าเช่า

เลข 8 คู่กับเลข 3 มีความหมายว่า มีความคล่องตัว ว่องไว แสวงหาโอกาส ไหวพริบดี ชอบเดินทาง ไม่ชอบความจำเจ เหมาะกับนักกีฬาอาชีพ ธุรกิจการบิน งานติดต่อต่างประเภท รวมไปถึงธุรกิจสีเทา

เลข 8 คู่กับเลข 4 มีความหมายว่า พูดคุยเก่ง มีรูปแบบการนำเสนอที่ดี โน้มน้าวจิตใจคนได้ เหมาะกับงานพิธีกร เอ็มซี พริตตี้ งานที่ต้องอยู่บนเวที ธุรกิจขายตรง งานขายที่ต้องชี้แจงรายละเอียดสินค้า ฯลฯ

เลข 8 คู่กับเลข 5 มีความหมายว่า การขอความช่วยเหลือ ได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ เหมาะสำหรับการติดต่อสถาบันการเงิน ติดต่องานราชการ การขอทุนการศึกษา ฯลฯ

เลข 8 คู่กับเลข 6 มีความหมายว่า เงินดีมีเข้ามามาก แต่ก็ไหลออกมากเช่นกัน ซื้อถูกขายแพง เหมาะกับการค้าขายสินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าแฟชั่น สินค้านำเข้า สินค้าที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ฯลฯ

เลข 8 คู่กับเลข 7 มีความหมายว่า เกี่ยวข้องกับมวลชน เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล สถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน เหมาะกับงานติดต่อราชการฯ งานการเมือง กิจการที่ต้องพึ่งพาผู้มีอิทธิพล หรือจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ฯลฯ

เลข 8 คู่กับเลข 8 มีความหมายว่า มีความฉลาดหลักแหลม ใช้กลยุทธ์ในการทำงาน เป็นนักวางแผน เหมาะกับผู้ที่ทำงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ งานด้านการตลาด ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ฯลฯ

เลข 8 คู่กับเลข 9 มีความหมายว่า ความดื้อรั้น สนใจอะไรก็จะสนใจแต่ในเรื่องนั้น การทำงานในลักษณะผลัดเปลี่ยนเวรยาม เหมาะกับผู้ที่ประกอบธุรกิจที่ต้องมีการเปลี่ยนกะ เช่น เปิดอู่รถแท็กซี่ เปิดบริษัท รปภ. ให้บริการพยาบาลดูแลผู้ป่วย คนชรา หรือค้าขายสินค้าที่ต้องสะสมเป็นชุดๆ เช่น แสตมป์ พระเครื่อง ฯลฯ

เลข 8 คู่กับเลข 0 มีความหมายว่า สนใจในเรื่องลึกลับอาถรรพ์ สามารถสร้างความตื่นเต้นน่าสนใจให้แก่ผู้คน การเสี่ยงโชค เหมาะกับผู้ที่ทำธุรกิจบันเทิง ธุรกิจภาคกลางคืน ธุรกิจที่มีความเสี่ยง เช่น เล่นหุ้น รวมไปถึงกาสิโน จำหน่ายฉลากกินแบ่งงานด้านโหราศาสตร์ สำนักพยากรณ์ฯ จำหน่ายเครื่องลางของขลัง ฯลฯ
----------------------------------------

ความหมายโดยทั่วไปของเลข 9 มีความหมายว่า ความลังเลสงสัย ต่างชาติต่างภาษา ความคิดสร้างสรรค์ ลางสังหรณ์ และเมื่อเลข 9 จับคู่กับตัวเลขต่างๆ จะมีผลอย่างไรเลข 9 คู่กับเลข 1 มีความหมายว่า ความหรูหรา ความวิจิตร ความสงบ ความศรัทธา เหมาะกับการจำหน่ายวัตถุมงคล กิจกรรมทางศาสนา งานศิลปะ งานฝีมือ

เลข 9 คู่กับเลข 2 มีความหมายว่า ลางสังหรณ์ที่แม่นยำ สนใจอะไรแบบสั้นๆ วัสดุที่ใช้แล้วหมดไป ปัญหาจุกจิก เหมาะกับงานบริการหลังการขาย งานซ่อมบำรุง เปิดคอร์สอบรมระยะสั้น นักจิตวิทยา

เลข 9 คู่กับเลข 3 มีความหมายว่า ความขยันเป็นพักๆ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพ คัดสรรในสิ่งที่ดี เหมาะกับงานด้านกายภาพบำบัด จำหน่ายอาหารเสริม บริการด้านนวดคลายเส้น ศูนย์ออกกำลังกาย

เลข 9 คู่กับเลข 4 มีความหมายว่า รอบรู้ในเรื่องภาษา ชอบในทางศาสนา สวดมนต์ภาวนา เหมาะสำหรับงานสอนภาษา งานมัคคุเทศก์ งานด้านศาสนา นักโหราศาสตร์ ฯลฯ

เลข 9 คู่กับเลข 5 มีความหมายว่า ความรู้รอบตัว ตำแหน่งที่ปรึกษา เชี่ยวชาญทางด้านพิธีกรรม เหมาะกับผู้ที่เป็นเจ้าพิธี ทำงานด้านศาสนา งานด้านวิชาการ ผู้วางหลักสูตรการเรียนการสอน ตำแหน่งที่ปรึกษา ผู้รับเหมาฯ

เลข 9 คู่กับเลข 6 มีความหมายว่า ได้รับผลประโยชน์จากแดนไกล ความสามารถในทางศิลปะ เหมาะกับผู้ที่ทำงานด้านออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ จำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ งานด้านศาสนา

เลข 9 คู่กับเลข 7 มีความหมายว่า งานหนักเป็นช่วงๆ งานที่ต้องเร่งแก้ปัญหา ใจจดใจจ่อ ใช้สมาธิในการทำงาน เหมาะกับงานสอนในลักษณะครูพิเศษ เปิดสอนกวดวิชา แพทย์พยาบาลห้องฉุกเฉิน งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

เลข 9 คู่กับเลข 8 มีความหมายว่า ความดื้อรั้น สนใจอะไรก็จะสนใจแต่ในเรื่องนั้น การทำงานในลักษณะผลัดเปลี่ยนเวรยาม เหมาะกับผู้ที่ประกอบธุรกิจที่ต้องมีการเปลี่ยนกะ เช่น เปิดอู่รถแท็กซี่ เปิดบริษัท รปภ. ให้บริการพยาบาลดูแลผู้ป่วย คนชรา หรือค้าขายสินค้าที่ต้องสะสมเป็นชุดๆ เช่น แสตมป์ พระเครื่อง ฯลฯ

เลข 9 คู่กับเลข 9 มีความหมายว่า มีลางสังหรณ์แรง เป็นคนย้ำคิดย้ำทำ รักบ้านเป็นห่วงบ้าน ไปไหนได้ไม่นานต้องรีบกลับ เหมาะสำหรับนักพยากรณ์ กิจการเนอสเซอรี่ งานดูแลผู้ป่วย เด็ก และคนชรา ฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ งานด้านศาสนา ฯลฯ

เลข 9 คู่กับเลข 0 มีความหมายว่า มีความเป็นอัจฉริยะเฉพาะทาง มีความสุดโต่งทางความคิด เหมาะสำหรับนักพยากรณ์ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ นักวิทยศาสตร์ นักจิตวิทยา ฯลฯ
----------------------------------------

ความหมายโดยทั่วไปของเลข 0 มีความหมายว่า แรงผลักดัน การเปลี่ยนแปลงไปแบบช้าๆ ความผันผวนไม่แน่นอนเลข 0 คู่กับเลข 1 มีความหมายว่า ดาวค้างฟ้า ผู้คนรู้จักดี จะคิดถึงกันเมื่อมีปัญหา ชอบให้คำปรึกษา เหมาะกับงานด้านการเมือง งานสาธารณะชน งานมูลนิธิฯ ที่ปรึกษา นักจิตวิทยา

เลข 0 คู่กับเลข 2 มีความหมายว่า ชอบค้าขาย ขยันทำมาหากิน หงุดหงิดง่าย เป็นผู้ชายมีดวงนารีอุปถัมภ์ เหมาะกับการค้าขายของสด งานก่อสร้าง จำหน่ายน้ำบรรจุขวด โรงน้ำแข็ง

เลข 0 คู่กับเลข 3 มีความหมายว่า ชอบเรียนรู้ เป็นนักทดลอง สนใจในกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม ชอบความเสี่ยงท้าทาย เหมาะกับงานวิจัยฯ นักเคมี สารกระตุ้น นักกีฬายิงปืน จำหน่ายอาวุธ วัตถุไวไฟ

เลข 0 คู่กับเลข 4 มีความหมายว่า สนใจเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ เก่งในทางจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจ เหมาะสำหรับงานด้านโหราศาสตร์ โค้ชชีวิต นักจิตวิทยา ฯลฯ

เลข 0 คู่กับเลข 5 มีความหมายว่า ความสามารถในการเปลี่ยนความคิดของผู้คน การเปลี่ยนแปลงกฎกติกา เหมาะกับโปรแกรมเมอร์ ผู้มีความเชี่ยวชาญทางโครงสร้าง ผู้แก้ไขกฎระเบียบ ผู้ตรวจสอบ นักจิตวิทยา นักการตลาด ฯลฯ

เลข 0 คู่กับเลข 6 มีความหมายว่า รายได้ที่ไม่มีที่มาชัดเจน การใช้เงินล่วงหน้า งานฝีมือ ผลิตงานตามออเดอร์ เหมาะกับผู้ผลิตสินค้าแฮนด์เมด ทำงานประดิษฐ์ งานผ้า และการปล่อยเงินกู้นอกระบบ ฯลฯ

เลข 0 คู่กับเลข 7 มีความหมายว่า มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ปิดบังความรู้สึก รักความอิสระ เหมาะกับผู้ที่เดินทางไปทำงานแดนไกล อาชีพอิสระ งานฟรีแลนซ์ งานอีเวนต์ ออกบูทแสดงสินค้า ฯลฯ

เลข 0 คู่กับเลข 8 มีความหมายว่า สนใจในเรื่องลึกลับอาถรรพ์ สามารถสร้างความตื่นเต้นน่าสนใจให้แก่ผู้คน การเสี่ยงโชค เหมาะกับผู้ที่ทำธุรกิจบันเทิง ธุรกิจภาคกลางคืน ธุรกิจที่มีความเสี่ยง เช่น เล่นหุ้น รวมไปถึงกาสิโน จำหน่ายฉลากกินแบ่ง งานด้านโหราศาสตร์ สำนักพยากรณ์ฯ จำหน่ายเครื่องลางของขลัง ฯลฯ

เลข 0 คู่กับเลข 9 มีความหมายว่า มีความเป็นอัจฉริยะเฉพาะทาง มีความสุดโต่งทางความคิด เหมาะสำหรับนักพยากรณ์ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ นักวิทยศาสตร์ นักจิตวิทยา ฯลฯ

เลข 0 คู่กับเลข 0 มีความหมายว่า ได้มาในสิ่งที่ไม่ได้คาดหวัง รักการผจญภัย ชอบเรียนรู้ในสิ่งใหม่ การกระจายข่าวสาร เหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ขายของออนไลน์ ทัวร์นำเที่ยว นักข่าว การเดินทางไปทำงานในต่างแดน ฯลฯ

สัปดาห์หน้าอาจารย์จะมาขยายความหมายของตัวเลข ทุกๆ คู่เลขที่ส่งผลเฉพาะในเรื่องความรักโดยตรงเลย น่าสนใจมากๆ อย่าลืมติดตามอ่านกันนะครับ.
............................................
คอลัมน์ : พยากรณ์สอนกันได้
โดย .พราหมณ์เมศ วาสุเทพ”


คลิกติดตามอ่านคอลัมน์พยากรณ์สอนกันได้ทั้งหมดที่นี่

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    57%
  • ไม่เห็นด้วย
    43%

บอกต่อ : 126