อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

สหกรณ์ "สงขลา" แปรรูปเป็นสินค้า สร้างโอกาสจากราคายางตกต่ำ

จากสถานการณ์ราคายางพาราปี 2561 ที่ปรับตัวลดลง ส่งกระทบโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา หลายหน่วยงานได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลากหลายวิธีการ อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 10.15 น.


สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จังหวัดสงขลา นับเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีส่วนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ตั้งแต่การส่งเสริมการผลิตยางพาราที่ได้มาตรฐาน การรวบรวมผลผลิตและรับซื้อ รวมไปถึงการนำยางพาราของสมาชิกเข้าสู่กระบวน การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ และหาช่องทางตลาดมารองรับ เพื่อยกระดับราคายางพาราให้สูงขึ้น ล่าสุด สหกรณ์ยังได้ แปรรูปยางพาราเป็นรองเท้าแตะ รองเท้าบู๊ตและแผ่นยางปูพื้น หลังจากเมื่อเดือนกันยายน 2559 ได้รับการสนับสนุนความรู้จากสถาบันวิจัย และพัฒนานวัตกรรมยางพารา (Natural Rubber Innovation Research Institute) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปยางพาราตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิต การแปรรูป การทำแผนธุรกิจการบริหารจัดการ การผสมยางพารา การทำยางคอมปาวด์ การทำการตลาด และในการผลิตสินค้าต่าง ๆนายวรรณะ ขุนเดื่อ ประธานสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด เปิดเผยว่า เรามีเกษตรกรชาวสวนยางพาราเป็นสมาชิกประมาณ 3,300 คน คณะกรรมการสหกรณ์ได้ร่วมกันคิดหาแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่ายางพาราให้มากขึ้น โดยหลังจากได้รับความรู้และศึกษาเรื่องตลาดรองรับ สหกรณ์จึงได้เช่าโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้ยางเป็นวัตถุดิบปีละประมาณ 200-300 ตัน ซึ่งสหกรณ์ได้เชื่อมโยงเครือข่ายรับซื้อน้ำยางสดจากสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด เพื่อ นำมาผลิตยางคอมปาวด์ และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น รองเท้าแตะ รองเท้าบู๊ต แผ่นยางปูพื้น ยางรองพื้นรองเท้า เป็นต้นการผลิตรองเท้าบู๊ตในปัจจุบัน มีออร์เดอร์เข้ามาเป็นจำนวนมากแต่สหกรณ์ยังผลิตไม่ทันและยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากกำลังการผลิตของเครื่องสามารถผลิตรองเท้าบู๊ตได้สูงสุดเพียง 80 คู่ต่อวันเท่านั้น ส่วนแผ่นยางปูพื้นขณะนี้ได้รับมาตรฐาน มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้ว และออร์เดอร์ส่วนใหญ่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นลูกค้าหลัก และโรงเรียนต่าง ๆ ที่นำไปปูพื้นสนามเด็กเล่น ซึ่งการแปรรูปยาง พารา ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราเพิ่มขึ้นจากเดิม 3–5 เท่า โดยสหกรณ์ได้รับซื้อยางพาราสูงกว่าท้องตลาด 1–3 บาท ทำให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับสมาชิกนายวรรณะ กล่าวว่า ปัจจุบัน รองเท้าบู๊ต รองเท้าแตะ และแผ่นยางปูพื้น ที่ผลิตขึ้นนั้นได้ผลการตอบรับที่ดีมาก โดยเฉพาะรองเท้าบู๊ต ซึ่งทางโรงงานแปรรูปของสหกรณ์ได้ทำแผนการตลาดร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสงขลา และสหกรณ์ชาวสวนยางพาราที่เป็นเครือข่าย ซึ่งในอนาคตสหกรณ์มีแผนการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ และได้รับความร่วมมือจากการยางแห่งประเทศไทยรับผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราไปจำหน่ายด้วย ขณะเดียวกันสหกรณ์ได้ใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา ได้แก่ เพจ Facebook : โรงงานแปรรูปยางพาราสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด และ Line@ : https://line.me/ti/p/_t2qDFwZcW (โรงงานแปรรูปยางพารา)

ในอนาคตทางสหกรณ์ได้หารือกับทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศวางแผนที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปยางพาราไปจำหน่ายในประเทศกลุ่มอาเซียนด้วย.

----------------------------------
นภาพร พานิชชาติ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%