อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

วันเด็กใน AEC (1)

วันเด็กของไทยในปีนี้ตรงกับวันที่ 12 มกราคมวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมซึ่งรัฐบาลไทยกำหนดให้เป็นวันเด็กมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา อาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น.


การจัดงานวันเด็กของไทยเรานั้นเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนขององค์การสหประชาชาติที่ได้ชักชวนให้ไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจัดงานวันเด็กเพื่อกระตุ้นให้โลกให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองสิทธิในชีวิต สุขภาพ และสิทธิด้านการศึกษาของเด็กให้มากยิ่งขึ้น หลังจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2497 ไทยเราก็เลยจัดงานวันเด็กครั้งแรกในวันที่ 3  ตุลาคม พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมพร้อม ๆ กับฟิลิปปินส์และบรูไน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 องค์การสหประชาชาติก็ได้เชิญชวนประเทศต่าง ๆ ให้จัดงานวันเด็กสากล หรือ Universal Children’s Day กันในวันที่ 20 พฤศจิกายนให้เหมือน ๆ กันเพราะเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก บรูไนและฟิลิปปินส์เลยเปลี่ยนการจัดงานวันเด็กจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมไปเป็นวันที่ 20 พฤศจิกายนแทน

ส่วนไทยเรายังคงจัดงานในวันจันทร์แรกของตุลาคมเหมือนเดิมจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2506 รัฐบาลไทยจึงมีมติเลือกวันเด็กใหม่โดยเลือกเอาวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมให้เป็นวันเด็กของประเทศแทนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา เหตุผลที่เปลี่ยนอย่างเป็นทางการนั้นลองค้นหาดูยังไม่เจอ ได้แต่เห็นการเขียนกันว่าสาเหตุที่เปลี่ยนจากวันจันทร์แรกของตุลาคมมาเป็นวันเสาร์ที่สองของมกราคมก็เพราะในช่วงเดือนตุลาคมนั้นยังมีฝนตกเฉอะแฉะอยู่ทำให้การจัดงานทำได้ยากลำบาก เด็ก ๆ ก็เดินทางลำบากด้วย ก็เลยเปลี่ยนมาจัดวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม ซึ่งไม่ซ้ำกับประเทศใดในโลกเลย

มีเพียงประเทศเดียวในโลกที่จัดงานวันเด็กเร็วกว่าไทยเสมอ คือบาฮามาสหรือเครือรัฐบาฮามาส (Commonwealth of the Bahamas) ซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลน ติกทางตะวันออกของรัฐฟลอริดา สหรัฐ อเมริกา ซึ่งเลือกเอาวันศุกร์แรกของ เดือนมกราคมเป็นวันเด็ก

และมีอีกเพียงประเทศเดียวที่มีวันเด็กใกล้เคียงไทยเราคือตูนิเซีย หรือ สาธารณรัฐตูนิเซีย ประเทศอาหรับมุสลิมที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือ บนชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน ซึ่งเขาเลือกเอาวันที่  11 มกราคมเป็นวันเด็ก ซึ่งบางปีวันที่ 11 ก็มาก่อนวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม อย่างเช่นในปีนี้เป็นต้น

ก่อนที่องค์การสหประชาชาติจะเชิญชวนให้ประเทศต่าง ๆ จัดงานวันเด็กแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งองค์กรสากลคือ สภาสตรีประชาธิปไตยนานาชาติ ที่ให้ความสนใจกับเด็กและกำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีให้เป็นวันเด็กนานาชาติ หรือ International Children’s Day  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ก่อนหน้าองค์การสหประชาชาติเสียอีก สาเหตุที่สภาสตรีฯเลือกเอาวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีให้เป็นวันเด็กก็เพื่อรำลึกถึงเหตุร้ายในเดือนมิถุนายนปี พ.ศ. 2485 ที่ขบวนการฟาสซิสต์ของเยอรมันสังหารผู้ชายและทารกนับร้อยอย่างโหดเหี้ยม พร้อมทั้งยังจับผู้หญิงและเด็กไปกักขังไว้ในค่ายกักกัน ในปี พ.ศ. 2492 ผู้แทนประเทศต่าง ๆ รวมถึงสภาสตรีฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่เคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพและสิทธิสตรีจึงร่วมกันประณามการกระทำของลัทธิฟาสซิสต์ ปีต่อมาสภาสตรีประชาธิปไตยนานาชาติจึงกำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีให้เป็นวันเด็กนานาชาติ เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิในชีวิต สิทธิด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กทั่วโลก

มี 49 ประเทศทั่วโลกที่จัดงานวันเด็กในวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี รวมถึงประเทศ AEC อย่าง สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม ประเทศอื่นที่คนไทยคุ้นชื่อที่เลือกเอาวันนี้เป็นวันเด็กก็มี จีน เยอรมนี รัสเซีย โปรตุเกส โปแลนด์ และ เกาหลีเหนือ เป็นต้น ส่วนมากประเทศที่เลือกเอาวันนี้เป็นวันเด็กจะเป็นประเทศสายสังคมนิยม.

-----------------------------------
เกษมสันต์ วีระกุล.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 39