อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 22 เมษายน 2562

'นาขั้นบันได'ของไทย ติดหล่มทุจริตคอร์รัปชัน

สัปดาห์นี้พาไปส่องโครงการทำนาขั้นบันไดของไทย เดินหน้าไปถึงไหนแล้ว?? จะเทียบต่างประเทศ ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำเงิน หรือติดหล่มทุจริตคอรร์รัปชันไม่ขยับ!! พุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น.


ประเทศไทยได้ใช้หลายวิธีการเพื่อแก้ปัญหา “การบุกรุกทำลาย” ทรัพยากรป่าไม้ ทั้งวิธีป้องกัน ปราบปราม ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ประกาศพื้นที่ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ คือเป็นอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตลอดจนการทำไม้หรือใช้ประโยชน์อย่างถูกหลักการ ในทุกวิธีการเพื่อการแก้ปัญหาที่ดินป่าไม้ ได้มีโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 เข้ามาสนับสนุนเกือบทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเกษตรที่สูง โครงการหลวง โครงการฝายแม้ว โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ภูพาน ห้วยทราย และอ่าวคุ้งกระเบน และโครงการนาขั้นบันได

ในพื้นที่สูงของหลายจังหวัดในภาคเหนือ มีพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้ทำเกษตรแบบเลื่อนลอย คือ หักร้างถางพงเพื่อปลูกพืชผลทางการเกษตรสำหรับการบริโภค และต่อมาก็ทำเพื่อการขายด้วย เมื่อทำอย่างซ้ำๆ สภาพดินก็เสื่อมโทรม จึงเปลี่ยนที่ย้ายไร่ต่อไปเรื่อยๆ บุกรุกพื้นที่ป่ากว้างขวางมากขึ้น แต่โชคดีที่มีโครงการพระราชดำริหลายโครงการได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ หนึ่งโครงการที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ โครงการทำนาแบบขั้นบันไดโครงการนาขั้นบันได คือ โครงการเพื่อหยุดหรือยับยั้งการทำไร่เลื่อนลอย ซึ่งต้องเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆ ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ถูกทำลายอย่างมากมาย ให้หันกลับมาเป็นการทำเกษตรแบบอยู่กับที่ และเพิ่มผลผลิต ทำให้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการนาขั้นบันไดทำในพื้นที่ที่มีการทำนาแบบขั้นบันไดอยู่แล้ว หรือในพื้นที่ใหม่ที่เป็นไร่เลื่อนลอย โดยหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบจัดทำโครงการการทำนาแบบขั้นบันไดดังกล่าว คือหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) การดำเนินการในหลายพื้นที่ก็ประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และสามารถสนองพระราชดำริได้

ผมเองได้ชื่นชมและสนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องในพื้นที่สูง เป็นโครงการลดการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และที่สำคัญเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติของพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ได้ขจรกระจายไปแต่บางพื้นที่กลับมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น เช่น ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจพบ และได้ทำหนังสือถึง​ พล..สุรศักดิ์​ กาญจนรัตน์​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (ทส.) เพื่อรายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำนาขั้นบันไดบนพื้นที่สูง​ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาจากรูปแบบเดิมของราษฎรในพื้นที่สูงของ​จังหวัดดังกล่าว จากการทำนาในรูปแบบข้าวไร่​หมุนเวียนมาเป็นการทำนาแบบหยอดหรือนาดำขั้นบันได​ ซึ่งผลผลิตข้าวเปลือกจะเพิ่มมากขึ้นประมาณ​ 1 เท่าตัว​ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2560 รวมเป็น 51,326,400 บาท​ พื้นที่ดำเนินการกว่า​ 2,239 ไร่​ มีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดฯ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ​ ทั้งนี้​จากการตรวจสอบ​ในปีงบประมาณ​ 2559 ของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 ซึ่งดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างทั่วไป​ จำนวน 64 สัญญา​ เป็นเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้น 12,562,000 บาท

ในรายงานระบุว่า​ พบประเด็นข้อตรวจสอบ​ 2​ ประเด็น​ โดยประเด็นแรก​ จากการตรวจสอบพื้นที่ของเกษตรกร​ จำนวน​ 53 แปลง​ จำนวนเบิกจ่ายรวม​ 3,462,550.62 บาท​ พบว่า​การจัดทำนาขั้นบันไดไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้​ กล่าวคือ สัญญาจ้างทั่วไปจ้างเหมาดำเนินการสำรวจรังวัดและกำหนดแนวขุด​ ปักหลักแนวดิ่งและแนวระดับ​ จำนวนเนื้อที่​ 219 ไร่​ 1​ งาน​ 58 ตารางวา​ แต่ดำเนินการจริงเพียง​ 62​ ไร่​ 2​ งาน​ 64​ ตารางวา​ ต่ำกว่าเป้าหมายตามสัญญาจ้าง​ เป็นจำนวน​ 156 ไร่​ 2​ งาน​ 94  ตารางวา​ ส่วนสัญญาจ้างเหมาดำเนินการขุดปรับแต่งพื้นที่จำนวนเนื้อที่​ 220​ ไร่​ 1​ งาน​ 58​ ตารางวา​ แต่ดำเนินการจริงเพียงจำนวน​ 62​ ไร่​ 2​ งาน​ 64​ ตารางวา​ ต่ำกว่าเป้าหมายตามสัญญาจ้างจำนวน​ 157​ ไร่​ 2​ งาน​ 94​ ตารางวา​ และสัญญาจ้างเหมา​ดำเนินการติดตั้งระบบน้ำเข้าสู่ที่นา จำนวนเนื้อที่ 221 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา แต่ดำเนินจริงเพียง 5 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวาต่ำกว่าเป้าหมายตามสัญญาจ้างจำนวน​ 216 ไร่​ 52 ตารางวาจากรายงานดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของกระทรวง ทส. ที่ร่วมกันกระทำการนี้ได้ทำความเสียหายให้กับโครงการ และเงินงบประมาณไปเป็นจำนวนมาก กระทรวง ทส.ต้องรีบดำเนินการตรวจสอบ สอบสวนและลงโทษโดยเร็ว ตัดไฟเสียแต่ต้นลม อย่าให้เป็นเหมือนโครงการอื่นที่สอบสวนล่าช้า เช่น การสอบสวนกรณีเพาะชำกล้าไม้ การสอบสวนการเก็บและใช้เงินรายได้อุทยานฯ กรณีนี้หากไม่รีบดำเนินการ ไฟอาจไหม้ลามถึงห้องปลัดกระทรวง และรัฐมนตรี ทส.ได้ เมื่อไฟไหม้เกิดขึ้นแล้ว เชื่อว่าจะดับยาก เพราะเวลาที่ผ่านมาได้สะสมเชื้อเพลิงไว้พอสมควรแล้ว

ในหลายประเทศนาขั้นบันได นอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาให้ประชาชน และปัญหาป่าไม้แล้ว ยังกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำเงินมากมายมหาศาลเข้าสู่ประเทศอีกด้วย เช่น นาขั้นบันไดที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย นาขั้นบันไดที่เมืองซาปา ประเทศเวียดนาม และหลายที่ในประเทศจีน นาขั้นบันไดที่เมืองวาจิมะ ในประเทศญี่ปุ่น มีการประดับไฟตามขั้นบันได ทำให้นาขั้นบันไดทั้งหมดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำเงินได้มากมาย และบางแห่ง เช่น ที่นาวาเบ เกาะลูชอน ในประเทศพิลิปินส์ นาขั้นบันไดมีความสำคัญถึงระดับได้เป็นมรดกโลก

สำหรับไทยโครงการนาขั้นบันได มีวัตถุประสงค์ที่ดีมาก หากการดำเนินการประสบความสำเร็จ ก็จะเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ หรือเราอาจจะมีนาขั้นบันไดที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก ไว้เป็นเกียรติยศให้กับประเทศก็เป็นได้ แต่เราคงไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ เพราะเราติดหล่ม
การทุจริตคอรร์รัปชัน อย่างไม่ขยับเขยื้อนเลย.
...............................................
คอลัมน์ : พุ่มไม้ใบบัง By Narit
โดย “นริศ ขำนุรักษ์”
ขอบคุณภาพประกอบจาก Pixabay


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 415