อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

อบต.บ้านช้างจัดแข่งกีฬาระหว่างหมู่บ้านต้านยาเสพติด

นายอำเภอสองพี่น้อง เปิดกีฬา "บ้านช้างเกมส์" ครั้งที่ 10 แข่งระหว่างหมู่บ้านเพื่อต้านยาเสพติดติด ส่งเสริมการออกกำลังกาย กระชับความสัมพันธ์ ความสามัคคีประชาชนในหมู่บ้าน ศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.05 น.

เมื่อเร็วๆ นี้ นายรังสิต กลิ่นสุข นายก อบต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน ต้านยาเสพติดติด ประจำปี 2561 ใช้ชื่อว่า “บ้านช้างเกมส์” ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 โดยมี นายวิศิษฐ์ อนันต์วรปัญญา นายอำเภอสองพี่น้อง เป็นประธานเปิด ร่วมกับคณะผู้บริหารได้แก่ นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว รองนายก อบต.บ้านช้าง นายสุชาติ ฤทธิเดช รองนายก อบต.บ้านช้าง นายคุณ นกสกุล เลขานุการ นายกฯ นายอำนวย ฤทธิเดช ที่ปรึกษา นายกฯ นายสานิต ธัญญผล ประธานสภา นายสมจิตร รอดละมูล รองประธานสภา นายปราศัย บุตรา ส.อบต.บ้านช้าง หมู่ 1 นางทัศนีย์ แดงประเสริฐ ส.อบต.บ้านช้าง หมู่ 1 นางบุญสม แช่มช้อย ส.อบต.บ้านช้าง หมู่ 2 นายณัฐปกรณ์ภูมิ ร่มโพธิ์ชี ส.อบต.บ้านช้าง หมู่ 3 นายสมคิด นกสกุล ส.อบต.บ้านช้าง หมู่ 3 นายราชัน ฤทธิเดช ส.อบต.บ้านช้าง หมู่ 4 นางจำรูญ บุญประสิทธิ์ ส.อบต.บ้านช้าง หมู่ 5 นายสมนึก ภู่เหมา ส.อบต.บ้านช้าง หมู่ 5 พร้อมทั้งมีคณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน นักกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ1(วัดลาดบัว) ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

สำหรับประเภทกีฬาในการแข่งขัน“บ้านช้างเกมส์” ครั้งที่ 10 ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน ตะกร้อ เปตอง วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน โดยมีชาวบ้าน และประชาชนทั่วไปส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม ได้แก่ หมู่ 1.บ้านแหลม หมู่ 2.บ้านช้าง หมู่ 3.บ้านลาดบัว หมู่ 4.บ้านย่านซื่อ และหมู่ 5.บ้านดอนตายี่ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ความสามัคคี ระหว่างประชาชนในหมู่บ้าน ให้มีความรู้รัก รู้สามัคคีในหมู่คณะ การแบ่งปัน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพให้คิดเป็น ทำเป็น วิเคราะห์ และสามารถแก้ปัญหาได้ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม รวมถึงให้นักกีฬาได้มีโอกาสแสดงออกความสามารถด้านการเล่นกีฬาทุกประเภท การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้ และวิธีที่จะทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมทางด้านกีฬาภายในตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี.

ครรชิต กระโห้แก้ว ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 10