อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562

คลายสงสัย ถึงเวลา"ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ"

เมื่อใช้รถมาเป็นเวลาหลายหมื่นกิโลเมตร ต้องพบเจอกับสภาพถนนหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งการตกหลุมบ่อต่างๆ ย่อมบั่นทอนให้ ค่าของมุมล้อผิดเพี้ยนไปจึงจำเป็นต้องตั้งศูนย์ ศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.20 น.

หลาย ๆ ท่านอาจเข้าใจผิดว่าการ “ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ” นั้นจะทำเฉพาะเมื่อเปลี่ยนยางใหม่เท่านั้น แต่ในความเป็นจริง เมื่อเราใช้รถยนต์ในชีวิตประจำวันต้องพานพบกับสภาพถนนหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการขับขี่ที่รุนแรง ซึ่งล้วนเป็นตัวบั่นทอนให้ ค่าของมุมล้อและความสมดุลของล้อผิดเพี้ยนไปจากค่าที่ถูกกำหนดจึงจำเป็นต้อง “ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ” ใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถสังเกต อาการรถยนต์ได้ว่าถึงเวลาต้อง “ตั้งศูนย์-ถ่วงล้อ” แล้วหรือยัง

ขอเริ่มที่“ตั้งศูนย์” คือการตั้งมุมต่าง ๆ ของล้อรถยนต์โดยเฉพาะล้อหน้า และในล้อหลังบางรุ่น ให้ถูกต้องตามค่าที่ผู้ผลิตกำหนดมาจากโรงงานเพื่อประโยชน์ในการขับขี่ที่สมดุล-เกาะถนน ส่วนการ “การถ่วงล้อ” คือการทำให้ล้อเกิดสมดุลในขณะหมุนโดยการใช้ตะกั่วถ่วงน้ำหนัก เพื่อป้องกันการสั่นขณะรถวิ่ง ทั้งนี้การถ่วงล้อมีด้วยกัน 2 แบบ

-ถอดล้อถ่วง วิธีนี้ช่างจะถอดล้อออกมาเข้าเครื่องถ่วง โดยเครื่องจะหมุนล้อก่อนประมวลผลออกมาว่า จะต้องถ่วงตะกั่วน้ำหนักเท่าไหร่ตรงจุดไหน เพื่อให้การหมุนสมดุลที่สุด
-ถ่วงจี้ การถ่วงลักษณะนี้ไม่ต้องถอดล้อ มักจะใช้กับรถที่ ถอดล้อถ่วง แล้วยังมีอาการสั่น ข้อดีคือสามารถสร้างสมดุลให้ทั้งล้อและยาง ลูกปืนล้อ เพลาขับ จานดิสก์เบรก

มุมล้อที่ต้องตั้ง
-“มุมแคมเบอร์” เป็นมุมเอียงจากแนวดิ่ง โดยถ้าล้อซ้ายและขวาขนานกันในแนวดิ่ง เรียกว่าค่า แคมเบอร์เป็น “0” แต่ถ้าล้อด้านบนถ่างออกและด้านล่างหุบเข้าเรียกว่า แคมเบอร์บวก ถ้าล้อด้านบนหุบเข้าและด้านล่างถ่างออกเรียกว่า แคมเบอร์ลบ ปกติ ค่าแคมเบอร์ ของล้อจะเป็นลบเล็กน้อย เพื่อช่วยให้ทรงตัวได้ดีในการเข้าโค้ง แต่ถ้ามุม แคมเบอร์ มีค่าเป็นลบมากเกินไปจะทำให้กินยางด้านในมากกว่าด้านนอก
 
-“มุมโท” คือมุมที่จะช่วยให้รถวิ่งได้ตรง นิ่ง และสามารถควบคุมรถในทางตรงได้ง่าย เราสามารถสังเกต “มุมโท” ได้จาก ถ้าล้อหน้าซ้ายและขวาขนานกันนั้น “มุมโท” จะมีค่าเป็น “0” แต่ถ้า ด้านหน้าของล้อหุบและด้านหลังถ่างออกเรียกว่า “โทอิน” และในทางตรงข้ามถ้าด้านหน้าของล้อถ่างและด้านหลังหุบเข้าเรียกว่า “โทเอาต์”
 
-“มุมแคสเตอร์” ในระบบช่วงล่างแบบแม็คเฟอร์สันสตรัท จะเป็นมุมเอียงของโช้คอัพ และในระบบช่วงล่างหน้าแบบปีกนกสองชั้นจะเป็นมุมของคอม้า มีหน้าที่ ช่วยให้รถวิ่งตรง การหักเลี้ยวและคืนตัวของพวงมาลัยทำได้อย่างคล่องตัว สำหรับรถตลาดโดยทั่วไป “มุมแคสเตอร์” จะกำหนดตายตัวไม่สามารถปรับตั้งได้

เทคนิคควรรู้
สัญญาณเตือนควรตั้งศูนย์
-รู้สึกผิดปกติขณะขับรถ รถวิ่งไม่ตรง รถเกิดการเลื้อย แฉลบดึง ซ้าย-ขวา ไม่ว่าจะขณะวิ่งหรือเบรก
-มีเสียงดังขณะเข้าโค้ง
-วงเลี้ยวซ้าย-ขวาไม่เท่ากัน
-ทุกครั้งเมื่อมีการซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนระบบบังคับเลี้ยวและช่วงล่าง
-อย่างไรก็ตามก่อนการตั้งศูนย์ทุกครั้งควรตรวจสอบระบบช่วงล่างต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ

ถึงเวลาต้องถ่วงล้อ
-พวงมาลัยสั่น ไม่ว่าจะสั่นทุกช่วงความเร็วหรือ สั่น ณ ความเร็วใดความเร็วหนึ่ง อาทิ สั่นที่ความเร็ว 100 กิโลเมตร/ต่อชั่วโมง ถ้าเร็วหรือช้ากว่านั้นไม่สั่น
-เมื่อสลับยางวิ่งแล้วเกิดอาการสั่น
-ทุกครั้งที่เปลี่ยนยางใหม่ โดยควรถ่วงทั้ง 4 ล้อเสมอ...
 
......................................... 
 
คอลัมน์ : รู้ก่อนเหยียบ 
 
โดย “ช่างเอก” 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงที่ changaek_106@hotmail.com 
 
............................. 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก
 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%