อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563
'เทศบาลตำบลป่าติ้ว'แห่เทียนพรรษาถวาย3วัด
จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.03 น.

'เทศบาลตำบลป่าติ้ว'แห่เทียนพรรษาถวาย3วัด

นายกเทศมนตรีตำบลป่าติ้ว นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชน ร่วมแห่เทียนพรรษา ถวายภัตตาหารเพล ถวายปัจจัยไทยธรรมและเทียนพรรษา แด่พระภิกษุสงฆ์ 3 วัด

'เทศบาลเมืองท่าผา'ถวายเทียนจำนำพรรษา6วัด
จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.33 น.

'เทศบาลเมืองท่าผา'ถวายเทียนจำนำพรรษา6วัด

นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา บ้านโป่ง นำข้าราชการและประชาชน ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา 6 วัด สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่กับท้องถิ่น

เทศบาลอุ่มเม้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ช่วยเหลือเกษตรกร-ฝนทิ้งช่วง
เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.49 น.

เทศบาลอุ่มเม้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ช่วยเหลือเกษตรกร-ฝนทิ้งช่วง

แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นงานของเรา..."ไชยยศ ไชยพฤกษ์" นายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้า เมืองร้อยเอ็ด สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่ประสบภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างเร่งด่วน

'สมาคมสันนิบาต'สัมมนา ขับเคลื่อน'เลือกตั้งท้องถิ่น'
จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.13 น.

'สมาคมสันนิบาต'สัมมนา ขับเคลื่อน'เลือกตั้งท้องถิ่น'

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการการขับเคลื่อนภารกิจ เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น เรียนรู้การเสริมสร้างระบบคุณธรรมและจริยธรรม

3สมาคมหารือจัดโปรแกรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.58 น.

3สมาคมหารือจัดโปรแกรมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

สมาคม อบจ.นนทบุรี ร่วมสมาคมสันนิบาต และสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย ประชุมวาระในเรื่องโครงการสานสัมพันธ์ท้องถิ่นไทย จัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์

เทศบาลนครระยองปิ๊งไอเดียติดตาข่ายดักขยะ
จันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.55 น.

เทศบาลนครระยองปิ๊งไอเดียติดตาข่ายดักขยะ

เทศบาลนครระยอง ปิ้งไอเดียบรรเจิด ติดตาข่ายดักขยะที่ปลายท่อระบายน้ำ ป้องกันขยะลงแม่น้ำไหลสู่ทะเลแบบยั่งยืน แถมใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า