อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา
พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา"ศิลปวัฒนธรรม"

สัปดาห์นี้เพื่อให้คนในชาติตระหนักรู้ถึงคุณค่าของ “โขน” จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสมาให้ได้น้อมพิจารณาดังต่อไปนี้

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาถึงระบอบประชาธิปไตย
พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาถึงระบอบประชาธิปไตย

สัปดาห์นี้เพื่อให้คนไทยเห็นความสำคัญ “ระบอบประชาธิปไตย” ขออัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในหลวงร.9 มาให้น้อมพิจารณาดังนี้

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา 'การศึกษาของชาติ'
พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา 'การศึกษาของชาติ'

สัปดาห์นี้เพื่อให้คนในชาติ ตระหนักถึงความเป็น “ผู้มีการศึกษา” จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในหลวงร.9 มาให้น้อมพิจารณาดังนี้

หลักคิดพระราชา พึงน้อมนำมาพิจารณาพัฒนาตนเอง
พฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมนำมาพิจารณาพัฒนาตนเอง

สัปดาห์นี้เพื่อให้ทุกคนในชาติได้ตระหนัก และพึ่งตนเองไม่เป็นภาระผู้อื่น จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสในหลวงร.9 มาให้น้อมนำพิจารณาพัฒนาตนเอง

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา
พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา"เศรษฐกิจพอเพียง"

สัปดาห์นี้เพื่อให้คนไทยในชาติ เกิดความรู้ความเข้าใจ “เศรษฐกิจพอเพียง” อย่างถูกต้อง จึงขออัญเชิญพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท พึงน้อมพิจารณากันดังต่อไปนี้

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาแก้ความขัดแย้ง
พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาแก้ความขัดแย้ง

สัปดาห์นี้ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในเรื่อง “การแก้ปัญหาความขัดแย้ง” มาให้พึงน้อมนำพิจารณากัน

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาเพื่อความสามัคคี
พฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณาเพื่อความสามัคคี

สัปดาห์นี้ว่าด้วยเรื่อง “สามัคคี” คือการเห็นแก่บ้านเมือง จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในหลวงร.9 มาให้น้อมพิจารณาดังนี้

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา'นิติรัฐ-นิติธรรม'
พฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.

หลักคิดพระราชา พึงน้อมพิจารณา'นิติรัฐ-นิติธรรม'

สัปดาห์นี้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในความเป็นนิติรัฐและนิติธรรม ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในหลวงร.9 มาให้น้อมพิจารณาดังนี้

หลักคิดพระราชา น้อมนำมารักษาชาติบ้านเมือง
พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.

หลักคิดพระราชา น้อมนำมารักษาชาติบ้านเมือง

สัปดาห์นี้น้อมนำหลักคิดจากพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส มาพิจารณาไตร่ตรองให้เกิดปัญญา เพื่อเป็นประทีปส่องทางพัฒนาชาติบ้านเมือง

พศ.-มส.มีพันธกิจร่วมกัน สืบทอด'พระพุทธศาสนา'
พฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น.

พศ.-มส.มีพันธกิจร่วมกัน สืบทอด'พระพุทธศาสนา'

สัปดาห์นี้พาไปส่องบทบาทสำคัญ 2 องค์กร “พศ.-มส.” ร่วมกันปฏิบัติงานหวังสืบทอดพระพุทธศาสนา แต่จะมีอำนาจอย่างไรไปติดตามกัน