อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
ยากจะประสบพบเห็น ภิกษุในพระธรรมวินัยในยุคนี้
พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ยากจะประสบพบเห็น ภิกษุในพระธรรมวินัยในยุคนี้

ถ้าพุทธบริษัทไม่ศึกษาพระธรรมวินัย ก็ไม่สามารถที่จะช่วยกันทะนุบำรุงพระศาสนาให้ดำรงต่อไปได้ การเดินบิณฑบาตเปิดบาตรแล้วมีเงิน นั่นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัย ควรขัดเกลาและศึกษาให้ดีว่า สิ่งใดที่ควรกระทำหรือไม่

ไม่เพียงแต่โควิด ภัยชีวิตยังมีอีกพะเรอเกวียน
พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ไม่เพียงแต่โควิด ภัยชีวิตยังมีอีกพะเรอเกวียน

ฉะนั้นจึงพึงทราบว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ซึ่งเป็นสุคติภูมิ นับว่าเป็นความโชคดีของแต่ละคน จงอย่าได้ประมาทกับการดำเนินชีวิต อย่างเวลานี้มีโรคโควิดก็ควรช่วยกัน ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน สิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆบรรเทาลงไปได้

หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 พลังความดีที่ชาติต้องการ
พฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 พลังความดีที่ชาติต้องการ

ในยามนี้ประเทศไทยต้องพบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และโควิดกลายพันธุ์ แต่การที่เรารู้รักสามัคคี และการร่วมแรงร่วมใจจะเป็นเหตุนำพาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ได้ โดยภาครัฐจะต้องจัดการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

ไวรัสมรณะระบาดใหญ่ อย่าได้ประมาท-ยกการ์ดให้สูง
พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ไวรัสมรณะระบาดใหญ่ อย่าได้ประมาท-ยกการ์ดให้สูง

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้โควิดกลายพันธุ์ ลุกลามขยายตัวอย่างรวดเร็วแบบชนิดก้าวกระโดด มีการกลายพันธุ์มากถึง 4 สายพันธุ์ ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

ไวรัสมหาภัยสายพันธุ์​อังกฤษ โควิดระลอก 3 ลามไทย
พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ไวรัสมหาภัยสายพันธุ์​อังกฤษ โควิดระลอก 3 ลามไทย

ไวรัสสายพันธุ์อังกฤษนี้มีการแพร่ระบาดแทนที่เชื้อโควิด-19 ชนิดเดิมอย่างรวดเร็ว ซึ่งต่างจากอาการผู้ติดเชื้อโควิดแบบเดิมที่มีอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส             

พระธรรมวินัยกับกฎหมาย
พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

พระธรรมวินัยกับกฎหมาย

พระธรรมวินัยมีความล้ำค่าและมีความสำคัญต่อการเกื้อกูลในการตรากฎหมายให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม หากกฎหมายมีการยึดถือตามแนวทางของพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นกุศลธรรมและมีความถูกต้อง บ้านเมืองย่อมจะเกิดสันติสุขอย่างแท้จริง

ภิกษุชุมนุมการเมือง ผิดพระวินัย - ทำลายพุทธศาสนา
พฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

ภิกษุชุมนุมการเมือง ผิดพระวินัย - ทำลายพุทธศาสนา

การประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเร่งด่วนให้ทำหนังสือแจ้งไปยังวัดทั่วประเทศ ห้ามพระภิกษุ สามเณร ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมือง หากฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติให้เจ้าคณะปกครองดำเนินการทันที

หยุดคลั่งประชาธิปไตย หยุดบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา
พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

หยุดคลั่งประชาธิปไตย หยุดบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา

ภิกษุที่ต้องการจะมาเกี่ยวข้องกับการเมืองนั้นถือได้ว่าท่านไม่ได้มีความเข้าใจในบทบาทของการเป็นภิกษุตามพระธรรมวินัย การที่จะเอาหลักพระพุทธศาสนาตามความเข้าใจของเขาเข้ามาปรับในเรื่องการบ้านการเมืองอะไรต่างๆ ย่อมทำให้เกิดความผิด แล้วก็เป็นสิ่งที่บ่อนทำลายความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

แก้ไขรัฐธรรมนูญ แก้อย่างไร แก้อะไร แก้เพื่อใคร?
พฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

แก้ไขรัฐธรรมนูญ แก้อย่างไร แก้อะไร แก้เพื่อใคร?

รัฐสภามีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ แต่ต้องมีการทำประชามติก่อน การลงมติวาระ 3 สามารถกระทำได้ ถ้าไม่เห็นชอบร่างดังกล่าวก็ตกไป เป็นไปตามกฎหมายทั่วไป

แก้รัฐธรรมนูญเพื่อบ้านเมือง ต้องมีกุศลจิต-กุศลเจตนา
พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

แก้รัฐธรรมนูญเพื่อบ้านเมือง ต้องมีกุศลจิต-กุศลเจตนา

ในการเเก้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองนั้น นอกจากจะต้องทำให้ประชาชนเข้าใจเนื่้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเเล้ว ยังต้องมีกุศลจิต-กุศลเจตนา เพื่อประชาชนให้ทำหน้าที่พลเมืองได้อย่างถูกต้องเเล้วจะทำให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น โดยประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงต่อไป