อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
พระพุทธศาสนาเถรวาท กับม. 67 ในรัฐธรรมนูญ
พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

พระพุทธศาสนาเถรวาท กับม. 67 ในรัฐธรรมนูญ

รากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีแต่จะลุกลามขยายตัวในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ และความเจริญผาสุกของประชาชน

เว็บไซต์ไป่ตู้ เผยแผ่พระอภิธรรม​ภาษาจีน
พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

เว็บไซต์ไป่ตู้ เผยแผ่พระอภิธรรม​ภาษาจีน

เว็บไซต์ www.dhammahome.com นอกจากจะมีการเผยแผ่ความรู้พระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นภาษาไทยแล้ว ยังมีการเผยแผ่เป็นภาษาต่างประเทศอีกหลายภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมาร์ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเวียดนาม ​​​​​​​

ประชาชนจับมือรัฐ ร่วมพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน
พฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ประชาชนจับมือรัฐ ร่วมพัฒนาเกษตรไทยให้ยั่งยืน

รัฐส่งเสริมเกษตรกรให้ทำเกษตรแปลงใหญ่ก็ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรดีขึ้น เพราะเกษตรกรมีแรงจูงใจที่ต้นทุนการผลิตลดลง

เศรษฐกิจโลก ถึงคราวเผาจริง
พฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

เศรษฐกิจโลก ถึงคราวเผาจริง

ธนาคารโลกได้เปิดเผยรายงานการคาดการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ประจำปี ค.ศ. 2020 ระบุว่าการระบาดใหญ่ของโควิด-19 จะทำให้ผลผลิตมวลรวมของโลกลดลงร้อยละ 5.2 ซึ่งยังต้องปิดเศรษฐกิจต่างๆ ต่อไปอีก

''ล็อกดาวน์เจเนอเรชั่น''จะฝ่าอุปสรรคกันอย่างไร
พฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

''ล็อกดาวน์เจเนอเรชั่น''จะฝ่าอุปสรรคกันอย่างไร

เมื่อปลายเดือน​ พ.ค.​ที่ผ่านมา​ รายงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ​ระบุว่าจำนวน 1​ ใน​ 6​ ของคนรุ่นใหม่ที่มีอายุ 18-29 ปี สูญเสียโอกาสในการทำงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19​

'โควิด-19'​ ส่งผลกระทบต่อ 'เด็ก-เยาวชน' ในวงกว้าง
พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

'โควิด-19'​ ส่งผลกระทบต่อ 'เด็ก-เยาวชน' ในวงกว้าง

กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(ยูนิเซฟ) ได้เรียกร้องให้รัฐบาลในประเทศต่างๆ เสริมมาตรการคุ้มครองทางสังคมให้การช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่เปราะบางเพื่อบรรเทาผลกระทบของวิกฤตโควิด19 ที่มีต่อเด็กและครอบครัว

เปิดเรียน​ปีการศึกษา​ 2563 วิถีชีวิตใหม่ในโรงเรียน
พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

เปิดเรียน​ปีการศึกษา​ 2563 วิถีชีวิตใหม่ในโรงเรียน

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมเปิดเรียนอย่างปลอดภัย โดยต้องจัดทำมาตรการและคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาป้องกันโควิด-19 อีกทั้งยังต้องชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรของโรงเรียนอีกด้วย

เรียนทางไกลกับ ร.ร. วังไกลกังวล ผ่านจอทีวีดิจิทัล
พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

เรียนทางไกลกับ ร.ร. วังไกลกังวล ผ่านจอทีวีดิจิทัล

การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ว่างเว้นจากการเรียนเป็นเวลาเดือนครึ่ง เพื่อไม่ให้นักเรียนต้องสูญเสียโอกาสกับการได้รับความรู้ รัฐบาลจึงจัดให้มีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล

ช้าๆ​ ได้พร้าสองเล่มงาม บุ่มบ่ามย่ามใจไม่ได้
พฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ช้าๆ​ ได้พร้าสองเล่มงาม บุ่มบ่ามย่ามใจไม่ได้

ความน่าภาคภูมิใจ​ของประเทศไทยที่สามารถผงาดขึ้นเทียบชั้นกับบรรดาประเทศชั้นนำของโลก และยังเป็นประเทศอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย การสกัดกั้นการแพร่ระบาดโควิด-19 ประเทศไทยมีการดำเนินงานตามขั้นตอนที่มีความสมบูรณ์แบบ สร้างการยอมรับและเป็นที่ชื่นชมของนานาอารยประเทศ

สร้างกุศลด้วยการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตมนุษย์ (2)
พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

สร้างกุศลด้วยการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตมนุษย์ (2)

ศูนย์บริจาคโลหิต​แห่งชาติ​ สภากาชาดไทย ​ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ขาดแคลนโลหิต ​เนื่องจากประชาชนบริจาคโลหิตน้อยลงเหลือเฉลี่ยวันละ​ 1,800-2,000  ยูนิต​