อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
เพราะความไม่รู้จึงตกเป็นทาส..
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

เพราะความไม่รู้จึงตกเป็นทาส..

ความไม่รู้เป็นรากเหง้าของปัญหานานาประการ การแสดงออกทางกายและวาจาของผู้ที่มีความเห็นผิดจึงเป็นโทษแก่ตนเองและผู้อื่น หากกระทำผิดมีผลกระทบต่อผู้อื่นซึ่งอยู่ในวงจำกัดก็พอทำเนา​ แต่ถ้าหากกระทำผิดต่อสังคมในวงกว้างนับเป็นเรื่องอันตรายร้ายแรง

ความแตกแยกของคนในชาติ เกิดจากนักการเมือง
พฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

ความแตกแยกของคนในชาติ เกิดจากนักการเมือง

นับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจและแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าทำไมคนไทยจึงมีความแตกแยกกันได้ถึงเพียงนี้​ ทั้งๆที่เป็นคนไทย​ด้วยกัน​ ​พูดภาษาเดียวกัน​ มีขนบ ประเพณี วัฒนธรรม​เดียวกัน​ ความแตกแยกที่เกิดขึ้นมีการขยายตัวไปในทุกภาคส่วน

แสงสว่างกลางอุโมงค์ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

แสงสว่างกลางอุโมงค์ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ได้แถลงต่อสาธารณชนว่าคดีนี้มีการร่วมมือกันอย่างเป็นระบบของเจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทนายความ พยาน และบุคคลทั่วไป มีการเข้าแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง

อะไรหรือคือประชาธิปไตย?
พฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

อะไรหรือคือประชาธิปไตย?

ตลอดห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาผู้คนทั่วไปในสังคมคงมีความสับสนและงุนงงสงสัยกับคำพูดของแกนนำนักการเมืองฝ่ายค้านที่ใช้วาทกรรมเพื่อประโยชน์ทางการเมืองว่า ฝ่ายตนเป็นฝ่ายประชาธิปไตย พร้อมกับการกล่าวหาว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายเผด็จการ

รู้-มีจิตสำนึกประวัติศาสตร์ ชาติพ้นภัย
พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

รู้-มีจิตสำนึกประวัติศาสตร์ ชาติพ้นภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ความคิดแตกต่างทางการเมือง ต้องมีขอบเขต-เหตุผล
พฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ความคิดแตกต่างทางการเมือง ต้องมีขอบเขต-เหตุผล

การออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมทางการเมืองของนิสิต นักศึกษา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภาผู้แทนราษฎร หยุดการคุกคามประชาชน เป็นสิทธิทางการเมืองที่กระทำได้ และมีเสรีภาพในการแสดงความคิดทางการเมืองเรียกร้องในสิ่งที่ต้องการได้

ตีเหล็กตอนร้อน ถึงเวลาปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ตีเหล็กตอนร้อน ถึงเวลาปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

เศรษฐีอันดับโลกของไทยขับรถเฟอรารี่ด้วยความเร็วสูงพุ่งชนตำรวจ สน.ทองหล่อเสียชีวิตเมื่อปี 2555 ตำรวจตั้งข้อหาผู้ขับรถรวม 5 ข้อหา ตำรวจซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติและการยกย่องจากประชาชนว่าเป็น “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” และอัยการซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติและการยกย่องจากประชาชนว่าเป็น “ทนายแผ่นดิน” ได้สร้างความผิดหวังและคลางแคลงใจแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

วิถีพุทธ วีถีแห่งปัญญา ร่วมใจพัฒนาชาติบ้านเมือง
พฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.

วิถีพุทธ วีถีแห่งปัญญา ร่วมใจพัฒนาชาติบ้านเมือง

หากชาวพุทธมีการศึกษาพระธรรมซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะมีการสะสมความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องตามกำลังปัญญาของแต่ละบุคคล อย่างน้อยที่สุดจะได้ลดความเห็นแก่ตัวลง

''มงคลชีวิต''หลักคิดสำหรับเด็ก-เยาวชนยุคดิจิทัล
พฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

''มงคลชีวิต''หลักคิดสำหรับเด็ก-เยาวชนยุคดิจิทัล

เด็กและเยาวชนในปัจจุบันเติบโตมาพร้อมกับสังคมบริโภคนิยม ภายใต้กระแสโลกา ภิวัตน์ที่มีการพัฒนาความเจริญทางวัตถุมากกว่าความเจริญทางจิตใจเพื่อตอบสนองต่อการบำบัดความต้องการของผู้คนทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัด

''ภาษาไทย''บันไดขั้นแรกของการศึกษา
พฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.

''ภาษาไทย''บันไดขั้นแรกของการศึกษา

ภาษาไทยเปรียบเสมือนกุญแจสำหรับไขวิชาความรู้ในศาสตร์ทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และด้านสังคมศาสตร์ ระดับการศึกษาตั้งแต่ขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบด้วยชั้นปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตลอดจนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา