อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
เช็กดวงประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562
พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทร คติกาล ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 10 ค่ำ เดือน 7 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.52 น. เที่ยงจริง เวลา 12.21 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562
พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาลตรงกับวันพุธ แรม 9 ค่ำ เดือน 7 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.52 น. เที่ยงจริง เวลา 12.21 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันอังคาร แรม 8 ค่ำ เดือน 7 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์ขึ้น เวลา 05.52 น. เที่ยงจริง เวลา 12.20 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2562
อาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทร คติกาล ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 6 ค่ำ เดือน 7 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.51 น. เที่ยงจริง เวลา 12.20 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2562
เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันเสาร์ แรม 5 ค่ำ เดือน 7 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.51 น. เที่ยงจริง เวลา 12.20 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2562
ศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันศุกร์ แรม 4 ค่ำ เดือน 7 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.51 น. เที่ยงจริง เวลา 12.19 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562
พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 3 ค่ำ เดือน 7 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381อาทิตย์อุทัย เวลา 05.51 น. เที่ยงจริง เวลา 12.19 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562
พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 19 มิถุนายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันพุธ แรม 2 ค่ำ เดือน 7 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381อาทิตย์อุทัย เวลา 05.51 น. เที่ยงจริง เวลา 12.19 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2562
อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 06.00 น.

เช็กดวงประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2562

สุริยคติกาล วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ค.ศ. 2019 จันทรคติกาล ตรงกับวันอังคาร แรม 1 ค่ำ เดือน 7 ปีกุน เอกศก จุลศักราช 1381 อาทิตย์อุทัย เวลา 05.50 น. เที่ยงจริง เวลา 12.19 น.