อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564
คุณสมบัติ
อังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.

คุณสมบัติ "ผู้สอบบัญชีภาษีอากร"

สรรพกรแจ้ง..ส่วนของห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ขนาดเล็ก ต้องได้รับการรับรองบัญชี จากผู้สอบบัญชี

รัฐยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาลูกจ้าง...?
อังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.

รัฐยกเว้นภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาลูกจ้าง...?

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาลูกจ้างให้มีทักษะสูงขึ้นในด้าน STEMi รัฐยกเว้นภาษี150% ของค่าใช้จ่ายฝึกอบรม