อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
คหบดีเมืองสิงหนครชวนร่วมสร้างรพ.สิงหนครส่วนหน้า
ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 16.09 น.

คหบดีเมืองสิงหนครชวนร่วมสร้างรพ.สิงหนครส่วนหน้า

ขอเชิญชวนคนสงขลารวมไปถึงคนไทยทุกคนร่วมกันบริจาคเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลสิงหนครส่วนหน้าซึ่งยังขาดสาธารณูปโภคอยู่ โดยสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลสิงหนคร

หน่วยทหารสุราษฎร์ธานีห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย
ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น.

หน่วยทหารสุราษฎร์ธานีห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย

พ.ท.สุรศักดิ์  พึ่งเเย้ม  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3  กรมทหารราบที่ 25 (ผบ.ร.25 พัน.3)  ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  สั่งการให้ นบภ.ร.25 พัน.3  จัดกำลังพล  ยุทโธปกรณ์  ยานพาหนะ  ร่วมกับปลัดฝ่ายป้องกัน  อำเภอพุนพิน  และผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นในพื้นที่  เข้าแจกจ่ายน้ำดื่มและช่วยขนย้ายสิ่งของให้กับประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตาปี

อาชีวะภาคใต้ 3
ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.10 น.

อาชีวะภาคใต้ 3"ตีปีกรับ"ผลิตบุคลากรรับเมืองต้นแบบ

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)ได้ประชุมผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เตรียมความพร้อมการพัฒนายกระดับด้านการศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่การขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ

ศปบ.จชต.รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาชายแดนใต้
พุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.29 น.

ศปบ.จชต.รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการศึกษาชายแดนใต้

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ตอบสนองความต้องการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ
พุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.56 น.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลาจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ

ชมรมพยาบาลจังหวัดยะลา และเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพพยาบาล

เรือนจำระนองมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังผ่านอบรมโครงการ
อังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 11.21 น.

เรือนจำระนองมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังผ่านอบรมโครงการ"โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผวจ.ระนอง เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขัง 111 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เร่งผลักดันโครงการศูนย์โรคหัวใจ
อังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 10.32 น.

รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เร่งผลักดันโครงการศูนย์โรคหัวใจ

นพ.สวรรค์ กาญจนะ ผอ.รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ของแพทย์ พยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อม การทำงานเชิงรุก พร้อมเตรียมผุดโครงการศูนย์โรคหัวใจ และอีกหลายโครงการ เพื่อให้บริการคนไข้ ในพื้นที่รับผิดชอบและใกล้เคียง

กรมทหารราบที่ 5 จัดกิจกรรม พบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัด 1
อังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.29 น.

กรมทหารราบที่ 5 จัดกิจกรรม พบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัด 1

กรมทหารราบที่ 5 จัดกิจกรรม พบปะเยี่ยมญาติทหารใหม่ ผลัด 1 เป็นขวัญกำลังใจกำลังพล และให้ผู้ปกครองมั่นใจต่อหน่วยงานทหารในการดูแลบุตรหลาน

สตูลผุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อยอดคลังอาหารชุมชน
จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 12.01 น.

สตูลผุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อยอดคลังอาหารชุมชน

โดยยึดแนวทางตามศาสตร์พระราชา และเพื่อเป็นการต่อยอดคลังอาหารหรือปลูกข้าวในชุมชนเมื่อได้ผลผลิตจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนเพื่อบริโภค และนำไปช่วยเหลือผู้ที่ขาแคลนเดือดร้อนในชุมชนโดยที่ไม่สามารถประกอบอาชีพปลูกข้าวตามปกติได้ประการสำคัญเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและบรรเทาทุกข์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชุมชน