อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 29 มกราคม 2563
อบจ.ฉะเชิงเทราเดินหน้า จัดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม
อังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 23.22 น.

อบจ.ฉะเชิงเทราเดินหน้า จัดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม

อบจ.ฉะเชิงเทราเดินหน้าจัดโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา รุ่นที่5 พร้อมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและนำศึกษาดูงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

'ตราด'จัดกิจกรรม รวมพลังราชการไทยลดใช้พลังงาน
ศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 23.29 น.

'ตราด'จัดกิจกรรม รวมพลังราชการไทยลดใช้พลังงาน

จ.ตราด จัดกิจกรรม “รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน” ภายใต้ “โครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 ส่วนที่ 2”

กปภ.จัดโครงการเดินรณรงค์ ประหยัดน้ำสู้วิกฤตแล้ง
พุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 23.15 น.

กปภ.จัดโครงการเดินรณรงค์ ประหยัดน้ำสู้วิกฤตแล้ง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดโครงการเดินรณรงค์ “ ประหยัดน้ำสู้วิกฤตภัยแล้ง ” ขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมใจประหยัดน้ำเพื่อฝ่าวิกฤตภัยแล้ง ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

สร้างครอบครัวต้นแบบ
อังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 23.04 น.

สร้างครอบครัวต้นแบบ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"

พัฒนาชุมชน จ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เป็นการส่งเสริมให้ใช้พื้นที่รอบๆ บ้านให้เกิดประโยชน์ โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับครัวเรือน

ฉะเชิงเทราเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
พฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 01.03 น.

ฉะเชิงเทราเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ฉะเชิงเทราเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) บริการตรวจลงตราวีซ่า ขอใบอนุญาตทำงานและจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์

เสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 16.50 น.

"พ่อเมืองระยอง"เปิดงานถนนคนเดิน "เดินกินชิมเที่ยว"

"สุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ" ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงานถนนคนเดิน "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ที่บริเวณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ภาวนาภิรัต ทิม ราษฎร์สามัคคี) อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 23.23 น.

"วราวุธ"เปิดตัวโครงการพื้นที่สาธิต การบริหารจัดการขยะทะเล

“รมว.ทส." เปิดตัวโครงการ “พื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรแบบมีส่วนร่วม” ทช. ระดมทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศ เริ่มนำร่องพื้นที่ จ.ระยอง