อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
โรงเรียนเทศบาล 6 คุมเข้มหยุด RSVระบาดในเด็ก
ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 14.37 น.

โรงเรียนเทศบาล 6 คุมเข้มหยุด RSVระบาดในเด็ก

นายวิโรจน์ คณูวัฒนา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายธีระ สัตยวาที ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสองพี่น้อง นายอัครวัฒน์ อัครธรรมฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนเทศบาล 6 (ร่วมพัฒนาคณูปถัมภ์) ร่วมกันแก้ไขปัญหา และดำเนินการตามมาตรการป้องกันไวรัส RSV อย่างเข้มงวด

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.49 น.

"ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี" พลักดันแนวคิดชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี

จากเดิมธุรกิจในชุมชนส่วนใหญ่มักทำผลิตภัณฑ์ตามความเคยชินและเชี่ยวชาญ และยัง "ผลัก" ให้ผลิตภัณฑ์และคนในชุมชนไปค้าขายภายนอก แต่ด้วยแนวคิดชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีของกรมการพัฒนาชุมชนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้ผู้ประกอบธุรกิจในชุมชนให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าที่แตกต่างแก่ผลิตภัณฑ์

สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 5 ธันวาคม
ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.18 น.

สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย 5 ธันวาคม

โครงการจิตอาสาพระราชทาน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้น้อมนำแนวทางพระราชทาน มาจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เป็นคุณประโยชน์ ต่อประเทศชาติ ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มทรส. สนองพระดำริฯฝึกอาชีพผู้ต้องขัง
ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.41 น.

มทรส. สนองพระดำริฯฝึกอาชีพผู้ต้องขัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดโครงการฝึกอาชีพผู้ต้องขัง

เพชรบุรีจัดเทศกาลกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน
พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 15.39 น.

เพชรบุรีจัดเทศกาลกินปลาพาเที่ยวแก่งกระจาน

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผวจ.เพชรบุรี แถลงข่าว "เทศกาลกินปลาพาเที่ยว แก่งกระจาน" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 9 - 18 ธ.ค. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างศาลาประชาคมบ้านต้นเกตุ อ.แก่งกระจาน

สุพรรณฯเปิดเทศกาล
พฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.39 น.

สุพรรณฯเปิดเทศกาล "กินปลากินเห็ดด่านช้าง" ครั้งที่15

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานการเปิดงานเทศกาลกินปลากินเห็ดอำเภอด่านช้าง ครั้งที่ 15 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของ อ.ด่านช้าง

สภากาชาดไทยนำทีมครูอาสาให้ความรู้เด็กนักเรียน
พุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 12.49 น.

สภากาชาดไทยนำทีมครูอาสาให้ความรู้เด็กนักเรียน

นายกฤษฎา บุญราช ผอ.สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย นำทีมครูอาสา ลงพื้นที่ให้ความรู้เด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เนื่องจากมีปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้

พ่อเมืองสุพรรณฯทำบุญปิดทองศาลตายาย
พุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 11.34 น.

พ่อเมืองสุพรรณฯทำบุญปิดทองศาลตายาย

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นำส่วนราชการ ประชาชน ทำบุญและปิดทองศาลตายายประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล

แม่กลองจัดเทศกาลกินปลาทู
อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.05 น.

แม่กลองจัดเทศกาลกินปลาทู

นายชรัส บุญณสะ ผวจ.สมุทรสงคราม แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 23 ตอน “ห่างกันหน่อย ก็อร่อยได้” ระหว่างวันที่ 10- 20 ธ.ค. 63 บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

มทบ.17 ช่วยเหลือประชาชนบ้านถูกไฟไหม้
อังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 12.44 น.

มทบ.17 ช่วยเหลือประชาชนบ้านถูกไฟไหม้

พล.ต.ชิษณุพงศ์ รอดศิริ ผบ.มทบ.17 สั่งการให้ ชุด ชป.จว.ส.พ.(มทบ.17) ร่วมกับ กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี(กอ.รมน.) เจ้าหน้าที่ช่างจาก อบต.สาลี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนบ้านพักถูกไฟไหม้เสียหาย