อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
ก.สาธารณะสุขจัดงาน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.15 น.

ก.สาธารณะสุขจัดงาน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขจัดงาน ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กระตุ้นปลูกจิตสำนึกของประชาชน ในการป้องกันตนเอง

วากิวไทย เนื้อนุ่ม ชุ่ม ฉ่ำ ที่ เจเจมอลล์
พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.

วากิวไทย เนื้อนุ่ม ชุ่ม ฉ่ำ ที่ เจเจมอลล์

เชิญเที่ยว งานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นครชัยบุรินทร์ พบกับผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ และ OTOP ของกลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์

ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม
พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม

พม. หนุนการจัดประกวดโครงการชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ระบุจะช่วยพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง ในขณะผู้ว่าการเคหะฯ ต่อยอด โดยใช้ชุมชนพี่ที่เคยได้รับรางวัล เป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนน้องถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน

บางจากฯ-กรมป่าไม้ลดการสร้างขยะ
พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 12.00 น.

บางจากฯ-กรมป่าไม้ลดการสร้างขยะ

บางจากฯ ร่วมฉลอง 123 ปีกรมป่าไม้ จัดโครงการ “แก้วเพาะกล้า” เชิญชวนนำแก้วเครื่องดื่มย่อยสลายได้ที่บริโภคแล้วมาเพาะกล้าไม้ ทดแทนการใช้พลาสติก