อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : หญ้านก

หญ้านก กาบใบ ขอบเรียบ ยาว 4-7 มิลลิเมตร ผิวเกลี้ยง แผ่นใบ รูปขอบขนาน ยาว 15-25 เซนติเมตร กว้าง 4-8 มิลลิเมตร ฐานมน ผิวเกลี้ยง ปลายใบเรียวแหลมเมื่อใบแก่ขอบใบจะม้วนเข้าข้างใน พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 05.15 น.


หญ้านก เป็นหญ้าฤดูเดียว เป็นกอ สูง 60-100 เซนติเมตร กาบใบ ขอบเรียบ ยาว 4-7 มิลลิเมตร ผิวเกลี้ยง แผ่นใบ รูปขอบขนาน ยาว 15-25 เซนติเมตร กว้าง 4-8 มิลลิเมตร ฐานมน ผิวเกลี้ยง ปลายใบเรียวแหลมเมื่อใบแก่ขอบใบจะม้วนเข้าข้างใน สิ้นใบ เป็นแถบขนเรียงกัน ยาวประมาณ 0.8 มิลลิเมตร ช่อดอก แบบช่อกระจะประกอบ ยาว 10-20 เซนติเมตร กว้าง 6-10 เซนติเมตร แกนช่อดอกเป็นสามเหลี่ยม ช่อดอกย่อย รูปหอกมีดอก 2 ดอก กว้างประมาณ 1 มิลลิเมตร ยาว 3-3.5 มิลลิเมตร กาบช่อย่อยล่าง เปลี่ยนเป็นกระเปรากลม คล้ายแคลลัส ยาวประมาณ 0.4 มิลลิเมตร กาบช่อย่อยบน รูปหอก ยาว 3.2-3.5 มิลลิเมตร กว้าง 0.4-0.7 มิลลิเมตร เป็นแผ่นบาง เส้นภายใน 5 เส้น ด้านหลังมีขนสีขาว กระจาย ปลายแหลม ดอกล่าง ไม่มีเพศ กาบล่าง มีลักษณะเหมือนกาบช่อย่อยบนแต่แคบกว่า รูปหอก เส้นภายใน 5 เส้น ด้านหลังมีขนสีขาว ดอกล่าง สมบูรณ์เพศ กาบล่าง รูปหอก ยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร เนื้อแข็งผิวมัน ขอบโอบเข้าด้านใน เส้นภายใน 5 เส้น ปลายเป็นรยางค์แข็ง ยาวประมาณ 0.2 มิลลิเมตร ลำรยางค์มีขน กาบบน รูปรี ยาวประมาณ 1.8 มิลลิเมตร เป็นแผ่นแข็ง เส้นภายใน 2 เส้น ขอบส่วนกลางโอบเข้า ปลายมน อับเรณู ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร สีเหลือง รังไข่ รูปกระสวยหรือรูปขอบขนาน ยอดเกสรเพศเมีย สีน้ำตาลเข้ม ผลรูปรีแบนทางด้านข้าง ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 72