อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

เรื่องน่ารู้ : หวดหม่อน

ชื่อเรียกอื่น ๆ สันโสก ขี้ผึ้ง แสนโสก ชะมัด เพี้ยฟาน หญ้าสาบฮิ้น มะหลุย มุยใหญ่ รุ้ย สีสม หมอน้อย สมัดใบใหญ่ หัสคุณ สามเสือ ต้น ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง #ผล สด รูปกระสวยสีแดง ประโยชน์ ทั้งต้น ต้มดื่มแก้มะเร็ง ใบ ต้มอาบแก้คันผิวหนัง พุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 05.15 น.


    ชื่อเรียกอื่น ๆ สันโสก ขี้ผึ้ง แสนโสก ชะมัด เพี้ยฟาน หญ้าสาบฮิ้น มะหลุย มุยใหญ่ รุ้ย สีสม หมอน้อย สมัดใบใหญ่ หัสคุณ สามเสือ ต้น ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรง แตกกิ่ง
ก้านมาก สูง 1.5-4 ม. กิ่งก้านมีขนสั้น ๆ ที่บริเวณปลายกิ่ง #ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อย 15-30 ใบ รูปขอบขนานหรือรูปเคียว กว้าง 1.5-4 ซม. ยาว 3-8 ซม. ท้องใบมีขนบาง ๆ โคนใบเบี้ยว ดอกช่อ แยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกสีขาวแกมเหลือง #ผล สด รูปกระสวยสีแดง

    การใช้ประโยชน์ ทั้งต้น ต้มดื่มแก้มะเร็ง ใบ ต้มอาบแก้คันผิวหนัง (หมอยาเชียงใหม่) ตำพอก แก้ข้อเคล็ด

    ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การ สวนพฤษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 186