อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

เรื่องน่ารู้ : นุ่น

ชื่อเรียกอื่น ๆ ง้าว งิ้วน้อย  งิ้วสร้อย งิ้วสาย ไม้ยืนต้นขนาดกลาง มีหนามสั้น ๆ ที่โคนต้น กิ่งทอดขนานกับพื้น ใบ ดอกสีขาวนวล ผล ทรงรูปกระสวย ผลอ่อน สีเขียวลักษณะยาว ๆ คล้ายผลแตงกวา แต่มีขนาดใหญ่กว่า ประโยชน์  เปลือก ต้มแก้หืด อังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 05.15 น.


   ชื่อเรียกอื่น ๆ ง้าว งิ้วน้อย  งิ้วสร้อย งิ้วสาย ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นสูงประมาณ 10–15 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านสีเขียว มีหนามสั้น ๆ ที่โคนต้น กิ่งทอดขนานกับพื้น ทิ้งใบในฤดูแล้ง ใบ เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ดอกสีขาวนวล ผล ทรงรูปกระสวย ผลอ่อน สีเขียวลักษณะยาว ๆ คล้ายผลแตงกวา แต่มีขนาดใหญ่กว่า  เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาล เนื้อข้างในเป็นปุยและมีเมล็ดสีดำจำนวนมาก ออกผลช่วงเดือน ก.พ.-เม.ย.

    การใช้ประโยชน์  เปลือก ต้มแก้หืด

    ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การ   สวนพฤษกศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น