อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

เรื่องน่ารู้ : ขะย่อมใหญ่

ชื่อเรียกอื่น ๆ จี้ปุก แฉก พุดน้อย ยาแก้ฮากขม สะลัก ระย่อมใหญ่ ปอนุ ใบ เดี่ยว รูปใบหอก ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว ประโยชน์ ราก ลดความดันโลหิต บำรุงหัวใจ จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 05.15 น.


   ชื่อเรียกอื่น ๆ จี้ปุก แฉก พุดน้อย ยาแก้ฮากขม สะลัก ระย่อมใหญ่ ปอนุ ต้นไม้พุ่ม สูงได้ถึง 2 ม. ลำต้นตั้งตรง มีน้ำยางขาว ใบ เดี่ยว เรียงรอบข้อ ข้อละ  3 ใบ รูปใบหอกกลับแกมขอบขนาน กว้าง 4-7 ซม. ยาว 12-24 ซม. สีเขียวอ่อน ดอก ช่อ ออกที่ซอกใบ และปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกสีเหลืองแกมเขียว ผล สด ออกเป็นคู่ สีม่วงเข้มเมื่อสุก

   การใช้ประโยชน์ ราก ลดความดันโลหิต บำรุงหัวใจ

   ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น