อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

เรื่องน่ารู้ : ข่าคม

ชื่อเรียกอื่น ๆ ก๊า ผักหละ ผักหา มีเหง้าใต้ดิน ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกย่อยสีขาว ผลรูปทรงกลม ออกดอกช่วงเดือนเมษายน –กรกฎาคม ประโยชน์ เหง้า ใช้แก้ไอ เป็นเครื่องเทศ ใช้ขับลม แก้ท้องอืด จันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 05.15 น.


    ชื่อเรียกอื่น ๆ ก๊า ผักหละ ผักหา ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ยาว 15-30 ซม. ดอกย่อยสีขาว
ผลรูปทรงกลม แห้งแล้วแตกออก ออกดอกช่วงเดือนเมษายน –กรกฎาคม ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ หรือเพาะเมล็ด

    การใช้ประโยชน์ เหง้า ใช้แก้ไอ เป็นเครื่องเทศ ใช้ขับลม แก้ท้องอืด

   ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 152