อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : พระจันทร์ครึ่งซีก หรือ บัวครึ่งซีก

พืชล้มลุกหลายปี ทอดเลื้อย ผิวเกลี้ยง ใบ เดี่ยว รูปเข็ม หรือรูปใบหอก ขอบใบจักเล็กน้อย ดอก เดี่ยว ออกที่ซอกใบ หลอดกลีบดอก มีขนเล็กน้อย ประโยชน์ ตำรายาไทย ใช้ต้นสด กินเป็นยาบำรุงปอด แก้วัณโรค พุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 05.15 น.


   พืชล้มลุกหลายปี ทอดเลื้อย สูง 5-15 ซม. ผิวเกลี้ยง ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปเข็ม หรือรูปใบหอก กว้าง 2.5-6 ยาว 1.2-2.5 ซม. ขอบใบจักเล็กน้อย ดอก เดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบเลี้ยง อยู่เหนือรังไข่ ปลายแยก 5 แฉก กลีบดอกเบี้ยว มี 2 ปากแบบปากเปิด ปลายแยก 5 แฉก หลอดกลีบดอก มีขนเล็กน้อย เกสรเพศผู้มีขนปกคลุม รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ มี 2 ห้อง ก้านชูเกสรเพศเมียสั้น ปลายแยก 2 แฉก ผล แบบแก่แล้วแตก ยาว 4-6 มม. ฐานแหลม เมล็ดจำนวนมาก รูปรี

   การใช้ประโยชน์ ตำรายาไทย ใช้ต้นสด กินเป็นยาบำรุงปอด แก้วัณโรค และแก้หืด ชาวจีนนิยม ใช้ต้นสดตำผสมกับเหล้ากินแก้อาเจียนเป็นเลือด แก้หืด

   ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การ สวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 144