อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่องน่ารู้ : ดอกหรีดเขา

เป็นไม้ล้มลุกลำต้นแข็ง ใบเดี่ยวเรียงเวียนหนาแน่นบริเวณใกล้โคนต้น รูปรีแกมรูปหอก ขอบใบเรียบ โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ดอกสีม่วงแกมชมพูหรือม่วงแกมน้ำเงินออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง ดอกสีสวยงามสามารถพัฒนาเป็นไม้ประดับได้ พุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.15 น.


   เป็นไม้ล้มลุกลำต้นแข็ง สูง 15-30 ซม. ใบเดี่ยวเรียงเวียนหนาแน่นบริเวณใกล้โคนต้น รูปรีแกมรูปหอกกว้าง 1 ซม. ยาว 4-6 ซม. ขอบใบเรียบ โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ดอกสีม่วงแกมชมพูหรือม่วงแกมน้ำเงินออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง 2-16 ดอก ดอกตูมรูปกระสวยป่องกลาง ดอกบานขนาด 2-3 ซม. กลีบดอก 5 กลีบและมีแฉกแหลมย่อยอยู่ระหว่างแต่ละกลีบ เกสรผู้ 5 อันอยู่ในคอกดอก ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก ผลแห้งแล้วแตก รูปร่างยาวเรียวไม่มีปีก ขนาดยาว 1.2-1.7 ซม. ดอกสีสวยงามสามารถพัฒนาเป็นไม้ประดับได้.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 131