อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

เรื่องน่ารู้ : ข้าวสาร

ชื่อเรียกอื่น ๆ ข้าวสารดอกใหญ่ มะโอเครือ เครือเขาหนัง ไม้เลื้อยมียางขาว บริเวณกลางใบด้านบนมีขนขึ้นเป็นกระจุก ดอก สีขาวหรือครีม ออกเป็นช่อซี่ร่มตามซอกใบ ข้อควรระวัง เมล็ดมีสารพวกกลัยโคไสด์ ที่เป็นพิษต่อหัวใจ อังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 05.15 น.


    ชื่อเรียกอื่น ๆ ข้าวสารดอกใหญ่ มะโอเครือ เครือเขาหนัง ไม้เลื้อยมียางขาว ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปหัวใจ โคนใบเว้า ปลายใบแหลมเป็นหาง ขอบใบเรียบ ขนาดกว้าง 4-15 ซม. ยาว 6-20 ซม. บริเวณกลางใบด้านบนมีขนขึ้นเป็นกระจุก ก้านใบ ยาว 4-12 ซม. ดอก สีขาวหรือครีม ออกเป็นช่อซี่ร่มตามซอกใบ ช่อหนึ่งมีดอก 4-10 ดอก ก้านช่อดอกยาว 6-10 ซม. กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบรูปขอบขนานโคนเชื่อมติดกัน กลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูประฆัง แยกเป็น 5 แฉก มีเส้าเกสรสีขาวตรงกลาง ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 4 ซม. ผล เป็นฝักรูปโค้ง เมล็ดรูปไข่มีขนเป็นพู่ยาวได้ถึง 4 ซม.

    ข้อควรระวัง เมล็ดมีสารพวกกลัยโคไสด์ ที่เป็นพิษต่อหัวใจ
   ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 132