อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : ช้าเรือด

ชื่อเรียกอื่น ๆ ทะเน้าซอง ผักปู่ย่า หนามปู่ย่า ผักกาดหญ้า ผักขะยา ผักคายา  ต้นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรงหรือทอดเลื้อย มีขนและหนามทั่วทั้งต้น ดอก ช่อ กลีบดอกสีเหลือง ผล ฝักรูปร่างคล้ายกระเพาะ ประโยชน์ ยอดอ่อน เคี้ยวกินสด ๆ แก้ลมวิงเวียน หน้ามืด พุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 05.15 น.


   ชื่อเรียกอื่น ๆ ทะเน้าซอง ผักปู่ย่า หนามปู่ย่า ผักกาดหญ้า ผักขะยา ผักคายา  ต้นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรงหรือทอดเลื้อย มีขนและหนามทั่วทั้งต้น ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ยาว 25-40 ซม. ช่อใบย่อย 10-30 คู่ ใบย่อย 10-20 คู่ รูปขอบขนาน กว้าง 4 มม. ยาว 10 มม. ดอก ช่อ กลีบดอกสีเหลือง ผล ฝักรูปร่างคล้ายกระเพาะ

   การใช้ประโยชน์ ยอดอ่อน เคี้ยวกินสด ๆ แก้ลมวิงเวียน หน้ามืด

   ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 148