อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

เรื่องน่ารู้ : พญาโจร

 พญาโจร หรือเครือออน, ท้องปลิง,ค้างเบี้ย เป็นไม้เถาขนาด ใหญ่ มีขนนุ่ม เลื้อยพันต้นไม้อื่น ปลายกิ่งทอดย้อยลง รูปไข่แกมรูปรี ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ใบ สีชมพูอมม่วง นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ เสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 05.15 น.


  พญาโจร หรือเครือออน, ท้องปลิง,ค้างเบี้ย เป็นไม้เถาขนาด ใหญ่ มีขนนุ่ม เลื้อยพันต้นไม้อื่น ปลายกิ่งทอดย้อยลง ใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่แกมรูปรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว 6-13 ซม. ปลายแหลม เป็นติ่งสั้น โคนมนเนื้อใบสาก ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ประกอบด้วยช่อย่อยเป็นกระจก มี 5-7 ดอก มีใบประดับรองรับ 3 ใบ สีชมพูอมม่วง รูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้างประมาณ 0.8 ซม. ยาวประมาณ 2.5 ซม. โคนเชื่อมกัน ดอกย่อยสีขาวมีขนาดเล็ก หลุดร่วงง่าย กลีบดอกส่วนโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2 ส่วน ขนาดไม่เท่ากัน ส่วนบน 2 กลีบ ส่วนล่าง 3 กลีบ กลีบรองดอกมี 5 แฉกติดอยู่เมื่อเป็นผล เกสรผู้ 4 อัน ผลขนาดเล็ก รูปไข่กลับ มีใบประดับติดที่ขั้ว มีเมล็ด 1 เมล็ด นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตามรั้วบ้าน.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 160