อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : จ๊าฮ่อม

ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ หว้าชะอำ กระดอง เต่าหัก ไม้ล้มลุก ดอกสีชมพูหรืออมม่วง ออกเป็นช่อจากซอกใบหรือปลายยอด กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉ ประโยชน์ ราก ฝนกับเหล้า ใช้ป้ายลิ้น แก้ซางเด็ก พุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 05.15 น.


   ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ หว้าชะอำ กระดอง เต่าหัก ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง 1.5 เมตร ใบ เดี่ยวเรียงตรงข้ามกัน รูปหอก กว้าง 2.5-6 ซม. ยาว8-14 ซม.
ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ดอกสีชมพูหรืออมม่วง ออกเป็นช่อจากซอกใบหรือปลายยอด ดอกย่อยบานเต็มที่ กว้าง 2.5-3.5 ซม. กลีบรองดอกเชื่อมกัน
เป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกโคนเชื่อมกัน ปลายกลีบแยก เป็นสองปาก เกสรผู้ 2 อัน ผล เป็นฝักรูปกระสวย ยาวประมาณ 1.5 ซม. แก่แล้ว
แตก เมล็ดขนาดเล็ก รูปไข่แบน

  การใช้ประโยชน์ ราก ฝนกับเหล้า ใช้ป้ายลิ้น แก้ซางเด็ก
  ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 164