อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : ผาเสี้ยน

ผาเสี้ยน ชื่อเรียกอื่น ๆ ตีนนก ข้องแลง ขี้เห็น สวองหยวก สมอตีนเป็ด ดอก ขนาดเล็ก สีเหลืองครีม ออกเป็นช่อตามซอกใบ ผล เมล็ดเดียว แข็ง รูปกลม เมื่อแก่สีเหลือง ประโยชน์ ลำต้น ต้มรวมกับมะเขือพวง กูดก้อง เข้ายาห่ม แก้เวียนศีรษะหลังคลอด พุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 05.15 น.


   ผาเสี้ยน ชื่อเรียกอื่น ๆ ตีนนก ข้องแลง ขี้เห็น สวองหยวก สมอตีนเป็ด ไม้ต้นสูงผลัดใบ ได้ถึง 15 เมตร ใบ ประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 3-5 ใบ รูปรีแกมรูปใบหอก รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 2.5-9 ซม. ยาว 6-18 ซม. ดอก ขนาดเล็ก สีเหลืองครีม ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบเลี้ยงรูปถ้วย กลีบดอกรูปปากเปิด ผล เมล็ดเดียว แข็ง รูปกลม เมื่อแก่สีเหลือง

  การใช้ประโยชน์ ลำต้น ต้มรวมกับมะเขือพวง กูดก้อง เข้ายาห่ม แก้เวียนศีรษะหลังคลอด หรือนำเปลือกทุบ ประคบ รักษากระดูกหัก
  ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 187