อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : มะเนียงนํ้า

ชื่อเรียกอื่น ๆ ขลํ่าปอง มะเกียนํ้า ปวกนํ้า โปตานา หมากขลํ่าปอง ใบประกอบ แบบนิ้วมือ ช่อดอก แบบแยกแขนงออกที่ปลายกิ่ง ดอกสมมาตรด้านข้าง สีขาว บริเวณกลางกลีบมี สีเหลืองหรือสีส้ม ผล รูปรีหรือรูปไข่ ประโยชน์ ทั้ง ต้น ทำป๋ยุหมัก ใบ แช่นํ้าเบื่อปลา จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.15 น.


  ชื่อเรียกอื่น ๆ ขลํ่าปอง มะเกียนํ้า ปวกนํ้า โปตานา หมากขลํ่าปอง ไม้ต้น สูง 10-20 ม. ใบประกอบ แบบนิ้วมือ ออกตรงข้าม ใบย่อย 6-7 ใบ รูป
หอกกลับ กว้าง 5-12 ซม. ยาว 12-35 ซม. ช่อดอก แบบแยกแขนงออกที่ปลายกิ่ง ดอกสมมาตรด้านข้าง สีขาว บริเวณกลางกลีบมี
สีเหลืองหรือสีส้ม เกสรเพศผู้ 7 อัน ผล รูปรีหรือรูปไข่ ไม่สมมาตร

  การใช้ประโยชน์ ทั้ง ต้น ทำป๋ยุหมัก ใบ แช่นํ้าเบื่อปลา
 ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 216