อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

เรื่องน่ารู้ : ตีนตั่ง

ชื่อเรียกอื่น ๆ ข้าวตอกแตก เถาวัลย์ชะนวน งวงสุ่มขาว งวงชุม หมันเคือ ดอกประโยด เถาวัลย์นวล กิ่งอ่อนมักเป็นสันสี่เหลี่ยม มีขนสีนํ้าตาลแกมแดงปกคลุม ดอก สีเขียวแกมเหลือง ออกเป็นช่อ ประโยชน์ ใบ เป็นยาเจริญอาหาร และแก้อาการจุกเสียดท้อง จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 05.15 น.


   ชื่อเรียกอื่น ๆ ข้าวตอกแตก เถาวัลย์ชะนวน งวงสุ่มขาว งวงชุม หมันเคือ ดอกประโยด เถาวัลย์นวล ไม้พุ่มเลื้อย ขนาดใหญ่ กิ่งอ่อนมักเป็นสันสี่เหลี่ยม มีขนสีนํ้าตาล
แกมแดงปกคลุม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปรีหรือรูปไข่ กว้าง 2-7 ซม. ยาว 6-17 ซม. ใบด้านล่าง มีขนสีนํ้าตาลอ่อนแน่น ดอก สีเขียวแกมเหลือง ออกเป็นช่อ
ใหญ่ ยาว 10-40 ซม. ไม่มีกลีบดอก ผล รูปรีคล้ายเมล็ดข้าวเปลือก มีสันตามยาว 5 สัน ที่ปลายมีกลีบรองดอก เจริญ เป็นปีก 5 ปีก มี 1 เมล็ด

   การใช้ประโยชน์ ใบ เป็นยาเจริญอาหาร ขับพยาธิ และแก้อาการจุกเสียดท้อง
   ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 226