อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 27 มกราคม 2564

เรื่องน่ารู้ : สบู่แดง

ชื่อเรียกอื่น ๆ สลอดแดง ละหุ่งแดง สบู่เลือด สีลอด หงษ์เทศ ใบ เป็นใบเดี่ยว ขอบใบหยักลึก 3-5 แฉก ปลายแฉกแหลม ขอบมีขน ดอก สีแดงเข้มออกเป็นช่อที่ยอด  ประโยชน์ ใบ ต้มกินแก้ปวดท้อง ลดไข้ และมีรายงานว่ามีคุณสมบัติในการ ยับยั้งเซลล์มะเร็ง อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 05.15 น.


    ชื่อเรียกอื่น ๆ สลอดแดง ละหุ่งแดง สบู่เลือด สีลอด หงษ์เทศ  ไม้พุ่มสูง 1-2 ม. ทุกส่วนมียางขาว ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกสลับ กว้าง 12-13 ซม. ยาว 12-15 ซม. ขอบใบหยักลึก 3-5 แฉก ปลายแฉกแหลม ขอบมีขน ที่ปลายขนเป็นต่อมกลม ๆ ขนาดเล็ก ใบอ่อนสีแดงอมม่วง เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเขียวอมแดง ก้านใบสีแดง ยาว 5-10 ซม. ดอก สีแดงเข้มออกเป็นช่อที่ยอด ดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่บนต้นเดียวกัน ก้านช่อยาว 4-5 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ ปลายมน ยาว 4-5 มม. เกสรผู้ 10-12 อัน แต่ละช่อย่อยมีดอกเพศเมีย 1 ดอก

     การใช้ประโยชน์ ใบ ต้มกินแก้ปวดท้อง ลดไข้ เมล็ด มีฤทธิ์เป็นยาระบาย รากมีสาร Jatrophine ซึ่งเป็นพิษและมีรายงานว่ามีคุณสมบัติในการ ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ในหลอดทดลองได้
    ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 152