อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

เรื่องน่ารู้ : แสมสาร

ชื่อเรียกอื่น ๆ ขี้เหล็กโคก ขี้เหล็กแพะ ขี้เหล็กป่า ขี้เหล็กสาร ผิวใบมัน ดอก ออกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่ง กลีบดอก สีเหลือง ผล เป็นฝักแบน การใช้ประโยชน์ แก่น เป็นยาระบาย ขับเสมหะ ขับระดู พุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 05.15 น.


    ชื่อเรียกอื่น ๆ ขี้เหล็กโคก ขี้เหล็กแพะ ขี้เหล็กป่า ขี้เหล็กสาร  ไม้ยืนต้น สูง 10 ม. ใบ ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปหอก หรือรูปไข่กว้าง 3-5 ซม. ยาว 6-9 ซม. ผิวใบมัน ดอก ออกเป็นช่อ ที่ปลายกิ่ง กลีบดอก สีเหลือง ผล เป็นฝักแบน เป็นมัน มักจะบิดเบี้ยว

    การใช้ประโยชน์ แก่น เป็นยาระบาย ขับเสมหะ ขับระดู
    ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 90