อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 17 กรกฎาคม 2562

เรื่องน่ารู้ : กระทือ

ชื่อเรียกอื่น ๆ กะทือป่า กะแวน กะแอน แฮวดำ เปลพ้อ เฮียวข่า เฮียวแดง เฮียวดำ ต้นไม้ล้มลุก ประเภทเดียวกับไพล หรือ ขิง ดอก ออกเป็นช่อ ดอกสีขาวนวล การใช้ประโยชน์ ลำต้น เป็นยาแก้เบื่ออาหาร อังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 05.15 น.


     ชื่อเรียกอื่น ๆ กะทือป่า กะแวน กะแอน แฮวดำ เปลพ้อ เฮียวข่า เฮียวแดง เฮียวดำ ต้นไม้ล้มลุก ประเภทเดียวกับไพล หรือ ขิง ลำต้นอยู่ใต้ดิน สีขาวอมเหลือง ใบ ออกซ้อนกันเป็นแผง ลักษณะของใบเรียวยาว ใบมีสีเขียวแก่ ดอก ออกเป็นช่อ โผล่พ้นขึ้นจากหัวใต้ดิน ช่อก้านดอกยาว และเป็นปุ้ม กลีบดอกสีขาวนวล ส่วนปลายกลีบอ้าออกกลีบเลี้ยงจะอุ้มน้ำไว้ได้

    การใช้ประโยชน์ ลำต้น เป็นยาแก้เบื่ออาหาร
    ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 80