อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

เรื่องน่ารู้ : จัน

จัน ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ จันลูกหอม จันขาว จันอิน จันโอ อิน ผล สด มีสองรูปร่างคือทรงกลมแป้นเรียกว่าลูกจันและทรงกลมเรียกว่าลูกอิน เมื่อสุกสีเหลือง มีกลิ่นหอม  ประโยชน์ ใช้แก่น ผสมกับสมุนไพรอื่น ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้ อังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.15 น.


     จัน ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ จันลูกหอม จันขาว จันอิน จันโอ อิน เป็นไม้ยืนต้นสูงถึง 20 ม. ยอดอ่อนมีขน ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานหรือรูปวงรี กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 7-10 ซม. ดอก แยกเพศ ดอกตัวผู้เป็นช่อ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปคนโท สีขาวนวล ดอกตัวเมียเป็นดอกเดี่ยว ลักษณะคล้ายดอกตัวผู้แต่มีขนาดใหญ่กว่า ผล สด มีสองรูปร่างคือทรงกลมแป้นเรียกว่าลูกจันและทรงกลมเรียกว่าลูกอิน เมื่อสุกสีเหลือง มีกลิ่นหอมและกลีบเลี้ยงยังคงติดอยู่

     ประโยชน์ ใช้แก่น ผสมกับสมุนไพรอื่น ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้
     ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 58