อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

เรื่องน่ารู้ : ธนนไชย

ธนนไชย ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ ศรีธนนไชย พังพวยนก พังพวยป่า ลันไชย รวงไซ รางไซ รางไทย ลังไซ ดอก ออกที่ซอกใบ ผล ผลสดรูปค่อนข้างกลม ประโยชน์ ลำต้นหรือราก ต้มน้ำดื่ม แก้ผิดสำแดง พฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 05.15 น.


    ธนนไชย ชื่อพื้นเมืองอื่น ๆ ศรีธนนไชย พังพวยนก พังพวยป่า ลันไชย รวงไซ รางไซ รางไทย ลังไซ เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูง 5-10 ม. ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับรูปขอบขนานหรือรูปคล้ายช้อน กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 4-6 ซม. ด้านบนผิวเรียบ ท้องใบมีขนละเอียด ดอก ดอกช่อกระจะ ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว ผล ผลสดรูปค่อนข้างกลม

    ประโยชน์ ลำต้นหรือราก ต้มน้ำดื่ม แก้ผิดสำแดง
    ที่มา ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46