การศึกษา

'บ้านหลวงราชไมตรี'คว้ารางวัลอนุรักษ์จากยูเนสโก

1 กันยายน 2558

ยูเนสโกประกาศรางวัลโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี 2558 ไทยคว้ารางวัลดี“โครงการอนุรักษ์บ้านหลวงราชไมตรี” จ.จันทบุรี

ครม.เพิ่มค่ารักษาพยาบาลศิลปินแห่งชาติ

1 กันยายน 2558

ครม.ให้ศิลปินแห่งชาติเบิกค่ารักษาพยาบาลจากคลินิก โรงพยาบาลเอกชน และค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากการเบิกจ่ายตามสิทธิได้แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี ย้อนหลังถึงวันที่ 30 พ.ค.2555

“บิ๊กหนุ่ย”เพิ่มภาษาอังกฤษสอบครูผู้ช่วย

1 กันยายน 2558

เผย'ดาว์พงษ์'สั่ง สพฐ.เพิ่มจำนวนข้อสอบภาษาอังกฤษ ในการสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 2/2558 เตรียมเรียกประชุมวางแผนกำหนดมาตรการคุมสอบสกัดทุจริต

สพฐ.เร่งวางรูปแบบลดเวลาเรียน

1 กันยายน 2558

"กมล" เร่งวางรูปแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เตรียมเรียกประชุม 225เขตพื้นที่ 225 กำชับแนวปฎิบัติ ยืนยันกิจกรรมช่วงบ่ายจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้ปกครอง

สช.ใช้พหุปัญญาสร้างกิจกรรมลดเวลาเรียน

1 กันยายน 2558

สช.ใช้พหุปัญญา 8 ด้านจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนหลังบ่าย 2 โมง สนองนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

กศน.ตอบโจทย์ครูใหญ่ “ดาว์พงษ์”

1 กันยายน 2558

“การุณ” แปลงนโยบาย “ดาว์พงษ์” เน้นให้โอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ส่งเสริมอาชีพ ขจัดการไม่รู้หนังสือ พร้อมสร้างอุดมการณ์รักชาติ

'พระนอนใหญ่'600ปีแตก ไม่เป็นมงคล-รีบเร่งบูรณะ

1 กันยายน 2558

'พระเทพประสิทธิมนต์' พบพระนอนใหญ่อายุ 600 ปี แตกร้าวทั้งองค์กลางเมืองอยุธยา คนไทยเชื่อไม่เป็นมงคลต่อบ้านเมือง เร่งร่วมมือกรมศิลปากร บูรณะใหญ่ให้กลับมาสมบูรณ์

‘ทวิภาษา’แก้ปัญหาอ่านไม่ออก - เขียนไม่ได้

1 กันยายน 2558

เด็กตามแนวตะเข็บชายแดนและในพื้นที่ห่างไกลส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับการใช้ภาษาถิ่น ซึ่งเป็นภาษาแม่ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน