การศึกษา

ประชาชนร่วมตักบาตร-แห่เทียนคับคั่ง

30 กรกฎาคม 2558

ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร –แห่เทียนพรรษาถวายพระอารามหลวง 9 แห่ง เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ด้านวธ.วอนร้านค้าชุมชนงดจำหน่ายอบายมุขแก่เด็กและเยาวชน

ห่วงว่าที่บัณฑิตครูหลายสถาบันไร้ตั๋ว

30 กรกฎาคม 2558

“สุรวาท” แนะดึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาเสริมทัพบอร์ดคุรุสภา ชี้ตอนนี้งานชะงักหลายเรื่อง ห่วงว่าที่บัณฑิตครูไม่ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เหตุคณะกรรมการคุรุสภายังไม่ได้รับรองหลักสูตร

สอศ.เปิดสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

30 กรกฎาคม 2558

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คลอดปฎิทินสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ384 อัตรา ใน 35 กลุ่มวิชา ผู้สมัครต้องทำงานในสถานศึกษาสังกัด สอศ.ไม่น้อยกว่า 3 ปี

มอบพระบัญชาฯตั้ง 46 พระสังฆาธิการ

29 กรกฎาคม 2558

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง 46 พระสังฆาธิการ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ 1 ขณะที่พระพรหมมุนี เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ 2

วันภาษาไทยชูคุณค่าภาษาถิ่น

29 กรกฎาคม 2558

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2558 ยกย่องภาษาถิ่นมีคุณค่าที่ต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบทอด ชี้องค์ความรู้ของภูมิปัญญาเก่าแก่ล้วนบันทึกไว้ด้วยภาษาถิ่น ในขณะที่ “ยิ่งยง ยอดบัวงาม” ย้ำไม่เคยอายที่ใช้ภาษาถิ่น แนะคนไทยเรียนรู้ภาษาถิ่นเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ตนเอง

สภาสจล.ยันสรรหาคณบดีคณะเทคโนฯเกษตรโปร่งใส

29 กรกฎาคม 2558

“สุชัชวีร์” เผยสภา สจล. มีมติยืนยันการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม วอนศิษย์เก่า-ประชาคม สจล. มั่นใจในกระบวนการ ย้ำยุคใหม่ของ สจล. ไม่มีการเมืองในมหา’ลัย พร้อมรับฟังทุกเรื่อง

หวั่นใช้ภาษาไทยผิดเพี้ยนจนเป็นปัญหาการเมือง

29 กรกฎาคม 2558

“วิษณุ”ชี้ปัญหาการใช้ภาษาไทยมีมานานและคงอยู่ กระตุ้นใช้ให้ถูกระเบียบแบบแผน หวั่นบานปลายกลายเป็นปัญหาการเมืองการปกครองและความมั่นคงของประเทศ

แนะปรับวิธีบูรณะโบราณสถานในวัดลดข้อพิพาท

29 กรกฎาคม 2558

เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร แนะกรมศิลปากร ปรับวิธีการบูรณะโบราณสถานในวัด เร่งให้ความรู้เจ้าอาวาสทั่วประเทศ พร้อมเปิดช่องวัดมีส่วนร่วมบูรณะหวังลดข้อพิพาท ขณะที่สมาคมเปรียญธรรม 9 ประโยค ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ยุติการทุบอาคารในวัดกัลยาฯ