คำสั่งแต่งตั้ง รอง ผบก.-สว.

คลอดแล้วคำสั่งแต่งตั้งนายตำรวจระดับ รอง ผบก.-สว. ประจำปี 2556

เมื่อวันที่4 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยคำสั่งแต่งตั้งนายตำรวจระดับ รอง ผบก.-สว. ประจำปี 2556

ตรวจสอบ รายชื่อได้ที่ http://saranitet.police.go.th/

http://www.police5.go.th/unit1/

http://www.human.police.go.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3.51-57.pdf

http://www.human.police.go.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3.52-57.pdf

http://www.human.police.go.th/download/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3.53-57.pdf

http://www.cib.police.go.th/pdf/705b%2029-31-2557.pdf