ก.ตร.ไฟเขียวขยายกรอบแต่งตั้งโผ"รอง ผบก.-สว."

ก.ตร.ไฟเขียวขยายกรอบแต่งตั้งโผ"รอง ผบก.-สว." ถึงสิ้นเดือน ธ.ค. หลังม็อบการเมืองยืดเยื้อส่วนมติอื่นผ่านฉลุยทุกวาระตามเสนอ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 พ.ย.ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ประชา พรมนอก รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 12/2556 โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.และ ก.ตร.เข้าร่วมประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุม ก.ตร.ได้มีมติเห็นชอบขยายกรอบเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการ (ผบก.) ถึงสารวัตร (สว.) วาระประจำปี 2556 จากเดิมที่ต้องแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พ.ย.นั้น ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธ.ค.เนื่องด้วยขณะนี้มีเหตุการณ์ชุมทางการเมือง จึงต้องใช้กำลังตำรวจจำนวนมากในการรักษาความสงบเรียบร้อยตาม พ.ร.บ.ความมั่นคงฯ

นอกจากนี้ ก.ตร.ยังมีมติเห็นชอบเลื่อนเงินเดือนให้แก่นายตำรวจระดับ ผบก.ขึ้นไป คือ พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย , พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล , พล.ต.ต.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ , พล.ต.ต.พีระ บุญเลี้ยง , พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ และยังมีมติเห็นชอบเลื่อนเงินให้นายตำรวจระดับ ผบก.ขึ้นไปอีก 489 ตำแหน่ง ทั้งนี้ ก.ตร.ยังเห็นชอบให้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้น ในโควต้า ตร.2 ราย คือ พ.ต.อ.กฤศ โบสุวรรณ พ.ต.อ.สมจิตร์ ทองแท่ง และยังเห็นชอบปรับเงินเดือนเป็นระดับ ส.6 คือ พ.ต.อ.หญิง นิตยา ส่องภักดี รวมถึงมีมติเห็นชอบให้เลื่อนเงินเดือนในโควต้าผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด จำนวน 26 ราย

อีกทั้ง ก.ตร. ยังเห็นชอบแต่งตั้งประธานอนุกรรมการด้านต่างๆ ตามที่เสนอมา และ ก.ตร.เห็นชอบตามที่ สง.กตร.เสนอเรื่องการกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ รวมถึงยังเห็นชอบรับเรื่องการร้องทุกข์โยกย้ายไม่เป็นธรรมของ พล.ต.ต.ศานิตย์ มหถาวร นั้นให้ อ.ก.ตร.ร้องทุกข์ ก.ตร.นำไปพิจารณาก่อนนำเสนอความเห็นกลับมายัง ก.ตร.