เกษตรกรรม

ทุเรียนในเวียดนาม

30 พฤษภาคม 2558

นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการนำทุเรียนมาทำอาหารได้หลายอย่างทั้งเป็นอาหารคาวและอาหารหวาน แม้แต่เมล็ดก็ยังนำมารับประทานได้เมื่อทำให้สุก

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรแบบครบวงจร

30 พฤษภาคม 2558

การบริหารจัดการจะให้ความสำคัญกับระบบการส่งเสริมการเกษตร และกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นแบบการรับรู้และให้มีส่วนร่วมใน 3 มิติ

กลอย - เรื่องน่ารู้

29 พฤษภาคม 2558

หัวกลอยให้แป้งมาก และมีสารไดออสคอรีน ซึ่งมีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางที่อาจทำให้ถึงตายได้

มอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์มังคุด

29 พฤษภาคม 2558

การประสานงานด้านธุรกิจระหว่างเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร และภาคเอกชนจำเป็นต้องดำเนินการร่วมกันบนพื้นฐานของการยอมรับทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

บูรณะคันคู ยุทธศาสตร์เพื่อการเกษตร

29 พฤษภาคม 2558

ควรมีการปรับปรุงให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ของราษฎรในพื้นที่ให้มากขึ้น นับตั้งแต่การขุดลอก การ ปรับสภาพพื้นที่รับน้ำภายในคันคู

20ประเทศประชุมวิชาการนานาชาติทุเรียน-ไม้ผลปี58

29 พฤษภาคม 2558

ทุเรียนเป็นหนึ่งในไม้ผลเมืองร้อนเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีการผลิตเพื่อการส่งออกได้มากที่สุดในโลก

หญ้านางแดง 7- เรื่องน่ารู้

28 พฤษภาคม 2558

โคนฝักเป็นรูปหอก สีเขียวอ่อน เปลือกแข็ง เมื่อแก่แตกอ้า พบตามป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณที่แห้งแล้ง และที่โล่งแจ้ง ออกดอกช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม

ปีทองชาวสวนผลไม้ ผลผลิตน้อยราคาพุ่ง

28 พฤษภาคม 2558

สศก.ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลผลิตไม้ผล 6 ชนิด ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดในขณะนี้ พบว่าจากสภาพอากาศแปรปรวน