เกษตรกรรม

ดัชนีราคาและผลผลิตเกษตร เดือน มีนาคม ลดลง

28 เมษายน 2558

เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 พบว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตร ลดลง ร้อยละ 3.92

มันเลือดนก มันพื้นบ้านไทยที่ตลาดกำลังต้องการ

28 เมษายน 2558

ที่ผ่านมามันพื้นบ้านของไทยจะนิยมไปหาและขุดมาจากป่าตามธรรมชาติ ซึ่งต้องใช้เวลาในการหา และขุดขึ้นมา จึงยังไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้บริโภค

ขัดมอด - เรื่องน่ารู้

27 เมษายน 2558

ทางการแพทย์แผนไทยจะเอารากเข้ายาแก้เบื่อเมา แก้ไข้หมากไม้ อีสุกอีไส ดับพิษไข้ และแก้ร้อนใน

บ้านน้ำทอนใต้ จ.หนองคาย แม้แล้งจัดที่นี่ก็ยังมีน้ำ

27 เมษายน 2558

ปัจจุบันราษฎรในพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการน้ำ

ปลูกมะละกอจากกิ่งตอน ลดการกลายพันธุ์

27 เมษายน 2558

สำหรับตลาดมะละกอของไทย นอกจากจะจำหน่ายภายในประเทศแล้ว ก็มีการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย

แข่งขันรถไถทางเลนฯ ครั้งที่ 4

27 เมษายน 2558

การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา และชมรมกรรมการกีฬายานยนต์ไทย

ใบมะม่วงหิมพานต์

25 เมษายน 2558

มีการศึกษาวิจัยในหลายประเทศและยอมรับว่าใบมะม่วงหิมพานต์นั้นมีสรรพคุณช่วยลดไข้ คนไทยในอดีตจะใช้ใบสดนำมาเผาไฟ แล้วสูดดมควันเพื่อช่วยรักษาและบรรเทาอาการไอ

ข้าวซีบูกันตัง อำเภอสุไหงปาดี วันนี้มีเพียงพอบริโภค

25 เมษายน 2558

เนื่องจากเดิมโครงการฯ แห่งนี้ สามารถกักเก็บน้ำได้เพียง 0.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร ต่อมาเมื่อปี 2541 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ