อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
เรื่องน่ารู้ : ไข่นกกระทา
จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : ไข่นกกระทา

ไข่นกกระทา มีลักษณะคล้ายกับไข่ไก่ แต่มีขนาดเล็ก มีจุดแต้มหรือลายประสีต่าง ๆ บนเปลือกไข่ เป็นไข่ที่ได้รับความนิยมบริโภคทั่วโลก

เชื่อมโยงเครือข่าย สร้างกาแฟดีที่
จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 04.30 น.

เชื่อมโยงเครือข่าย สร้างกาแฟดีที่ "ระนอง"

ระนอง เป็นจังหวัดที่อากาศเหมาะสมกับการเพาะปลูกกาแฟ ในอดีตมีเกษตรกรสนใจปลูกในพื้นที่ไม่น้อย แต่ในปัจจุบันพบว่าพื้นที่การปลูกกาแฟลดลงมาก

จันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 น.

"หยุดซื้อ หยุดขาย หยุดฆ่า" ร่วมแก้ปัญหาสัตว์ป่าสูญพันธุ์

สัตว์ป่า เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่สุดของระบบนิเวศป่าไม้ และยังเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดถึงความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องน่ารู้ : ฟักเขียว
เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : ฟักเขียว

ฟักเขียวเป็นพืชล้มลุกประเภทไม้เถา นิยมปลูกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้  คนไทยเมื่อก่อนจะกินฟักเขียวเพื่อช่วยแก้พิษจากเนื้อสัตว์หรือเนื้อปลา บางแห่งนำเมล็ดมาช่วยแก้อาการบวมน้ำอาการฟกช้ำ

เปิดตัว 3 พันธุ์ข้าวสี  เตรียมรับรองพันธุ์ปี 59 นี้
เสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 น.

เปิดตัว 3 พันธุ์ข้าวสี เตรียมรับรองพันธุ์ปี 59 นี้

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า เพื่อให้ระบบการผลิตสอดคล้องกับความต้องการของตลาดข้าวเพื่อสุขภาพซึ่งมีมากยิ่งขึ้น กรมการข้าวจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะขึ้น

บูรณาการสร้างความเข้มแข็ง ให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี
ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 04.30 น.

บูรณาการสร้างความเข้มแข็ง ให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี

 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายประยวน พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์มีธรรมาภิบาลที่ดี”

แนะเกษตรกรเตรียมสำรองน้ำด้วย
ศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 น.

แนะเกษตรกรเตรียมสำรองน้ำด้วย "บ่อจิ๋ว"

บ่อจิ๋ว ในไร่นานอกเขตชลประทาน ที่กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการอยู่นั้น ถือเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่ของเกษตรกร ที่สามารถช่วยสร้างความชุ่มชื้น และฟื้นคืนชีวิตเกษตรกร ให้สามารถทำการเพาะปลูกสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้

เรื่องน่ารู้ : เพกา
พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : เพกา

เพกาเป็นไม้ยืนต้นและเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย พบได้ตามป่าเบญจพรรณและป่าชื้นทั่วไป

พัฒนาแอพพลิเคชั่น  จัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
พฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 น.

พัฒนาแอพพลิเคชั่น จัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน

ปัจจุบันการสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระบบ  Android และระบบ IOS เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถทำให้เข้าถึงข้อมูล    ต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เรื่องน่ารู้ : กล้วยหิน
พุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : กล้วยหิน

กล้วยหินปลูกง่ายขยายพันธุ์ด้วยหน่อ ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้นานด้วยมีการแตกกอท่ีดี อายุยืนยาวกว่ากล้วยไข่ กล้วยน้ำว้าและกล้วยหอม สามารถใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกส่วน โดยรากใช้ประกอบยาแผนโบราณ ลำต้นใช้ประกอบอาหารรับประทาน ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง