อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
×
เลือกจัดหน้าของคุณ
เรื่องน่ารู้ : นางพญาเสือโคร่งสีขาว
พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : นางพญาเสือโคร่งสีขาว

ต้นนางพญาเสือโคร่ง ได้รับฉายาว่า ซากุระเมืองไทย เนื่องจากมีลักษณะคล้ายซากุระ ในประเทศไทยพบขึ้นตามภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000-2,000 เมตร มีหลายสายพันธ์ุ ในทางสมุนไพรชาวเขาเผ่ามูเซอจะใช้เปลือกต้นสายพันธุ์ดอกสีขาวมาเป็นยาแก้ไอ ลดน้ำมูก และใช้เปลือกต้นต้มกับน้ำ ดื่มรักษาอาการหนาวสั่นจากอาการไข้

ส่งเสริมปลูกถั่วเขียวช่วงแล้ง
พฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.30 น.

ส่งเสริมปลูกถั่วเขียวช่วงแล้ง

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายปัญญา ลูกรักษ์ เกษตรอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้คณะทำงานทีมเยี่ยมเยียนตามระบบส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ลงพื้นการปลูกพืชทดแทนการทำนาปรัง ของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียว หมู่ที่ 2 และ 3 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม ราชบุรี

เรื่องน่ารู้ : ข้าวหอมกระดังงา
พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : ข้าวหอมกระดังงา

ข้าวหอมกระดังงา เป็นข้าวที่ทางศูนย์วิจัยข้าวปัตตานีได้เก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวจากแปลงเกษตรกรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในปี 2552 นำมาดำเนินการศึกษาวิจัยตามกระบวนการปรับ ปรุงพันธุ์ข้าวพื้นเมือง พบว่าเป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนา การสูง มีปริมาณแคลเซียม ธาตุเหล็ก

กองทุน FTA ทุ่ม 25 ล้าน ยกระดับสหกรณ์โคเนื้อ
พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.30 น.

กองทุน FTA ทุ่ม 25 ล้าน ยกระดับสหกรณ์โคเนื้อ

นางจันทร์ธิดา  มีเดช  รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) ได้อนุมัติงบประมาณ 25 ล้านบาท ให้สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด ดำเนินการ

ช่วยเกษตรกรกระบี่ หลังนํ้าลดแบบยั่งยืน
พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.30 น.

ช่วยเกษตรกรกระบี่ หลังนํ้าลดแบบยั่งยืน

ผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ช่วงระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา พบว่ามีความเสียหายหนักกว่าน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 โดยครั้งนี้เสียหายเป็นวงกว้าง ปริมาณน้ำสูงกว่าเดิมและชาวบ้านไม่สามารถขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ ทั้งในชีวิตประจำวันและอุปกรณ์ทางการเกษตรได้ทัน เนื่องจากกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากและมาด้วยความรวดเร็ว

เรื่องน่ารู้ : ยางก้อนถ้วย
อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : ยางก้อนถ้วย

ยางก้อนถ้วยเป็นยางที่คนกรีดยาง ได้กรีดให้น้ำยางออก แล้วไหลลงไปรวมกันที่จอกรับน้ำยาง พอถึงเวลาที่น้ำยางไหลลงเกือบจะหยุดในแต่ละวัน ก็จะนำเอา กรดฟอร์มิค มาหยอดแล้วคนให้น้ำยางจับตัวแข็งเป็นก้อนค้างอยู่ในจอก สะสมทุกวัน ๆ ประมาณ 6 ครั้ง ชาวสวนเรียกว่า 6 มีด  จึงเก็บขาย

จ.สตูล ผลักดันโรงงานยางพารา
อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.30 น.

จ.สตูล ผลักดันโรงงานยางพารา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะเดินทางตรวจความพร้อมในสถานที่ก่อสร้างโรงงานน้ำยางข้นและโรงงานยางอัดก้อนระบบสายพานของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด จังหวัดสตูล ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ปี 2560 จำนวน 127 ล้านบาท

แนะทำสาวมะละกอ ได้ผลผลิตต่อเนื่อง
อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.30 น.

แนะทำสาวมะละกอ ได้ผลผลิตต่อเนื่อง

สำนักงานเกษตร อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แนะนำถึงการทำสาวต้นมะละกอ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ที่ปลูกมะละกอ เพื่อให้ได้รับผลผลิตที่มีปริมาณมาก และต่อเนื่องตามความต้องการของตลาด

เรื่องน่ารู้ : ปาล์มนํ้ามัน
จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 05.15 น.

เรื่องน่ารู้ : ปาล์มนํ้ามัน

​​​​​ปาล์มน้ำมันป็นพืชที่ปลูกได้เฉพาะพื้นที่ในเขตร้อนชื้น และภาคใต้ของไทยมีความเหมาะสมที่สุด ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่ สูง เมื่อเปรียบเทียบกับพืชน้ำมันชนิดอื่น ๆ ที่ให้ราคาถูกกว่าน้ำมันพืชชนิดอื่น ให้พลังงานที่จำเป็นต่อการบริโภคและอุปโภคของคน

ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ที่ประสบภัยน้ำท่วม
จันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04.30 น.

ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ที่ประสบภัยน้ำท่วม

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เรียกประชุมสหกรณ์จังหวัดภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ระนอง ประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้และผลกระทบความเสียหายที่เกิดขึ้น