เกษตรกรรม

จาก - เรื่องน่ารู้

31 สิงหาคม 2558

เป็นพืชสกุลปาล์มแตกกอจากลำต้นใต้ดินหรือลำต้นที่เลื้อย ไปบนดิน เจริญเติบโตได้ดีในดินเหนียว มีอินทรียวัตถุสูง และมีน้ำท่วมขัง ชอบแสง แดดจัด

มะเขือยักษ์ปลูกง่าย เก็บเกี่ยวได้อย่างต่อเนื่อง

31 สิงหาคม 2558

ปัจจุบันศูนย์ฯ ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่องถึง 36 ปี บังเกิด ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มากมายทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม การประกอบอาชีพทางการเกษตร

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตัวอย่าง

31 สิงหาคม 2558

จากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้เกษตรกรรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลสวนส้มขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร

บัวบก - เรื่องน่ารู้

29 สิงหาคม 2558

มีฤทธิ์ช่วยต้านการอักเสบ และมี กรดมาดิแคสซิค วิตามินบี1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 6 วิตามินเอ วิตามินเค ธาตุแคลเซียม ธาตุแมกนีเซียม ธาตุโซเดียม

ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

29 สิงหาคม 2558

กรมพัฒนาที่ดินได้จัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นในพื้นที่การดูแลของสถานีพัฒนาที่ดินในแต่ละจังหวัด รวมถึงหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพในการผลิตเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชป่ารอบเขื่อน เพื่ออนาคตพืชท้องถิ่นไทย

29 สิงหาคม 2558

มีพระราชดำริให้รวบรวมรักษาพรรณพืชต่าง ๆ ที่หายากและกำลังจะหมดไปมาเพาะปลูกและขยายพันธุ์ให้มีเพิ่มมากขึ้น

เตยหอม - เรื่องน่ารู้

28 สิงหาคม 2558

มีกลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหย เป็นกลิ่นเดียวกันกับที่ได้ในข้าวหอมมะลิ ขนมปังขาว และดอกชมนาด ในทางสมุนไพรไทยมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจ

แม่แบบปรับปรุงดินเปรี้ยว ด้วยทฤษฎีแกล้งดิน

28 สิงหาคม 2558

การก่อสร้างระบบป้องกันน้ำเปรี้ยวจากพรุที่ทำให้ดินในพื้นที่เพาะปลูกเป็นกรด อันเป็นผลมาจากน้ำเค็มบุกรุก และจัดทำระบบน้ำจืดเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคของราษฎร