เกษตรกรรม

กระท้อน - เรื่องน่ารู้

1 สิงหาคม 2558

กระท้อนสามารถรับประทานเป็นทั้งผลไม้และอาหารคาวหวานได้หลากชนิด เช่น แกงคั่ว แกงฮังเล ผัด ตำกระท้อน

เติมเต็มแหล่งเหยี่ยวแดงอ่าวไทย ดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ป่าชายเลน

1 สิงหาคม 2558

“แลปู ดูปลา ปลูกต้นกล้าป่าชายเลน” เป็นกิจกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตรวจเยี่ยมฝายทดน้ำ วัดป่าทับไฮ

1 สิงหาคม 2558

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝายทดน้ำวัดป่าทับไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ชูแนวคิด‘โลกน่าอยู่คู่หัวใจสีเขียว’พัฒนาชุมชน

1 สิงหาคม 2558

แนวคิด โลกน่าอยู่คู่หัวใจสีเขียว อันเป็นแนวคิดของการทำซีเอสอาร์แบบยั่งยืน ที่ยึดความต้องการและศักยภาพชุมชนเป็นจุดศูนย์กลาง ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ

ปลวกกำจัดได้ด้วยสมุนไพร - เรื่องน่ารู้

31 กรกฎาคม 2558

สมุนไพรที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบในการกำจัดปลวก คือ ขมิ้นชัน สะเดา อินเดีย หางไหล สาบเสือ หญ้าแห้วหมู

ขยายเวลาชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์ที่ประสบภัยแล้ง

31 กรกฎาคม 2558

ตามที่นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยเฉพาะในเขต 22 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ที่จำเป็นต้องดูแลเอย่างใกล้ชิด

น้ำแตงโม - เรื่องน่ารู้

30 กรกฎาคม 2558

รับประทานได้ทั้งแบบสดและการนำมาประกอบอาหาร เช่น แกงส้มจากเนื้อสีขาวของแตงโม และการทำน้ำแตงโม ที่มีส่วนผสมจากน้ำเชื่อม เกลือ น้ำแข็ง นำมาปั่นให้ละเอียด นับเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางอาหาร

สถานีสูบน้ำคลองท่าล้อ-อู่ทอง ยังไม่เสร็จแต่ก็ให้ประโยชน์แล้ว

30 กรกฎาคม 2558

สำหรับ สภาพแหล่งน้ำในพื้นที่ บริเวณพื้นที่อำเภอห้วยกระเจานั้น พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทานมีสภาพแห้งแล้ง ฝนจะตกชุกประมาณช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน