เกษตรกรรม

น้อยหน่า - เรื่องน่ารู้

28 พฤศจิกายน 2558

น้อยหน่า มีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลางและใต้ พบได้ทั่วไปในประเทศเขตร้อนรวมถึงประเทศไทย โดยจะเพาะปลูกมากในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สินค้าประมงในสหรัฐ ไทยยังเสียเปรียบประเทศคู่แข่ง

28 พฤศจิกายน 2558

นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ผลิตภัณฑ์ประมงไทยในสหรัฐ อเมริกา

พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล

27 พฤศจิกายน 2558

นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ผ่านมา

แตงกวา - เรื่องน่ารู้

27 พฤศจิกายน 2558

แตงกวา มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ในประเทศไทยนิยมปลูกเป็นอาชีพ เนื่องจากปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็ว เก็บรักษาง่าย และบริโภคได้ทั้งสดและนำมาปรุงอาหาร

ประชุมชี้แจงโครงการประตูระบายน้ำ ปลายคลองสวนหมาก

26 พฤศจิกายน 2558

นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมการมีส่วนร่วมโครงการประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ ครั้งที่ 2

ใบขนุน - เรื่องน่ารู้

26 พฤศจิกายน 2558

ขนุน เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่กิ่งและลำต้นเมื่อมีแผลจะมีน้ำยางสีขาวข้นไหลออกมา ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบเป็นรูปรี ปลายใบทู่ถึงแหลม โคนใบมน ใบหนา

กระปุกไม้ไผ่ส่งเสริมการออม

26 พฤศจิกายน 2558

ที่บ้านผางาม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย มีชาวบ้านได้รวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์ แปรรูปไม้ไผ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในนาม กลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่

ปลูกฝรั่งและกล้วยรวมแปลง แก้ปัญหาน้ำน้อยช่วงแล้ง

26 พฤศจิกายน 2558

ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน แปลงเกษตรของนายคำพันธ์ เหล่าวงษี บ้านดอนแดง ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม