เกษตรกรรม

สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่น ปี 59

4 พฤษภาคม 2559

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงผลวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ปี 2559 พบว่า หดตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2558

เรื่องน่ารู้ : มะละกอ

3 พฤษภาคม 2559

มะละกอเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่มีต้นกำเนิดจากอเมริกากลาง เป็นที่นิยมรับประทาน ในบ้านเรา ด้วยการรับประทาน สด ๆ หรือนำมาประกอบอาหาร เช่น ส้มตำ แกงส้ม หรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ

เดินหน้าพัฒนาสหกรณ์โคนม อย่างครบวงจร

3 พฤษภาคม 2559

ในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณการผลิต น้ำนมโคของประเทศวันละ 3,102.76 ตัน ในจำนวนดังกล่าว เป็นน้ำนมจากสหกรณ์โคนมที่รวบรวมจากสมาชิก จำนวน 1,943.83 ตันต่อวัน

พืชมงคลแรกนาขวัญ59 แจก11พันธ์ุข้าวพระราชทาน

2 พฤษภาคม 2559

กรมการข้าว ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก เพื่อใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2559 เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 100 กิโลกรัม

เรื่องน่ารู้ : ตุมคุย

2 พฤษภาคม 2559

คนไทยเมื่อก่อน จะใช้เถามาต้มกินแก้มือเท้าอ่อนเพลีย แก้อัมพฤกษ์อัมพาต ส่วนเปลือกเถานำมาต้มกินแก้ปวดหัว แก้ตับพิการ ผลสุกนิยมกิจเป็นผลไม้เพื่อช่วยระบบขับถ่าย

6 เดือน กว่า 7 แสนคน เข้าชมงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ

2 พฤษภาคม 2559

สถิติผู้เข้ามาศึกษาดูงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง 6 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558–มีนาคม 2559 รวมทั้งสิ้น 707,009 คน และมีผู้เข้ารับการอบรมภายในศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง 6 แห่ง ทั้งสิ้นจำนวน 9,947 คน

เรื่องน่ารู้ : มะม่วงดิบ

30 เมษายน 2559

มะม่วงเป็นไม้ยืนต้นที่มีต้นกำเนิดในประเทศอินเดีย และเป็นผลไม้ประจำชาติของประเทศอินเดีย ในประเทศไทยจัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจซึ่งส่งผลผลิตออกเป็นอันดับ 3 ของโลก

ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังฯ

30 เมษายน 2559

ทั้งนี้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำทั้ง 4 แห่งล้วนแล้วแต่มีความเป็นมาของการเกิดโครงการฯ อันเป็นผลมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแทบทั้งสิ้น